Fiat iustitia

…et pereat mundus. Jak vnímat rozhodnutí Ústavního soudu ve věci Melčák? Zde je mých několik laických postřehů. Začněme od píky a představme si účastníky řízení.…

Co je to tady za klauni?

Jak může Ústavní soud posuzovat/rušit ústavní zákon? Ústavní zákon je přece ústavou, podle které ÚS soudí. ÚS přece nemůže rušit dokument, na němž je založen…