21. srpen 1968: Výpovědi svědků

Datum nejzazšího odevzdání tohoto referátu bylo 30. května. Já ho odevzdávám zejtra. Ale ten referát stojí za přečtení.

Protože bylo stanné právo (nesmělo se vycházet po 22. hodině) a my o tom nevěděli, začali po nás střílet, vypadalo to jako světelný vodopád a my se v šoku učili nenávidět. Stihli jsme se skrýt v domě a pak se zadem po trati dostat domů.Doma nebyl nikdo, rodiče se vystěhovali za město, aby mohli chodit do práce a měli co jíst, venkov byl záchrana. My jsme to nevěděli.

Celý referát najdete zde. (*.pdf)

People change

Joey & DawsonJoey: “People change, Dawson.”
Dawson: “They don’t have to.”
Joey: “Yes, they do. People die, and they move away… and they grow up. Everthing changes eventually.”

~ Dawson’s Creek

Joey: “Lidé se mění, Dawsone.”
Dawson: “Nemusí.”
Joey: “Ale jo, musí. Lidé umírají a odcházejí… a dospívají. Nakonec se všechno změní.”

~ Dawsonův svět

Back from London

Já a zajišťovnaHey guys! Poslušně hlásím, že jsem se vrátil z dvoutýdenní akce s krycím názvem Guy Fawkes. Úkolem této akce bylo zmapovat Londýn a jeho obyvatelstvo a nepozorovaně se vrátit zpět do vlasti. Vrátil jsem poněkud hubenější, s nohama ochozenýma, ale jinak fit a s velkým množstvím fotek i zážitků. Obé očekávejte v následujících dnech. Pokud by někoho zajímalo, co je to za sexy chlapce na fotce, tak to jsem já a ten barák za mnou je zajišťovna.

Než vás zahltím svými informacemi, podívejte se, jak si v Londýně minulý rok užíval Radek.

Otevřený dopis PaedDr. Milanu Hricovi, řediteli Gymnázia Sokolov

V Sokolově dne 5. července 2006

Vážený pane řediteli,

Dovolte, abych vám jakožto nejvyššímu představiteli naší školy tlumočil prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu svoji nespokojenost s postojem, jaký naše škola zaujímá ke svým sportovním reprezentantům i reprezentacím samotným.

Již dlouhou dobu jsem se chtěl v podobném smyslu vyjádřit, ale pověstný pohár mojí trpělivosti definitivně přetekl v poslední den školního roku 2005/2006. Ten den se jako každý rok rozdávaly odměny za reprezentaci školy. Finanční odměnu za sport dostalo dle vyjádření vašeho zástupce Mgr. Vladimíra Prokopa pouze šest tzv. nejlepších sportovců školy, což bylo určeno pofidérním systémem přidělování bodů za jednotlivé reprezentace. Mohli bychom debatovat o celém tom systému, ale otázka spíš zní, proč se obdobně nepostupuje i v kategorii vědomostní. Zcela analogicky by bylo možno udělovat body (a vyhodnocovat pouze nejlepší trojici žáků) za SOČ, konverzační soutěže i přírodovědné olympiády dohromady. To se však neděje. Continue reading “Otevřený dopis PaedDr. Milanu Hricovi, řediteli Gymnázia Sokolov”

Heading to London

Totally Lond OnČau lidi, předpokládám, že teďka tu bude docela mrtvo (víc než jindy), protože už za několik málo hodin odjíždím a odlítám na Stansted. Tam se patrně ztratím a po čase najdu směr do Londýna. A tam už se ztratím úplně. Pak mi dojdou peníze a budu předstírat, že jsem klavírista #2. Tak zatim zduřte a užívejte poslední měsíc prázdnin, děti.

Všichni lidé jsou si rovni

Před 230 lety byla podepsána Deklarace nezávislosti. Než bylo její poslání skutečně naplněno, uplynulo mnoho a mnoho let.

Deklarace nezávislosti

…We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness…

Tedy česky:

…Pokládáme tyto pravdy za samozřejmé, že všichni lidé jsou stvořeni rovnocenní, že jsou svým Stvořitelem obdarováni určitými nezcizitelnými Právy, mezi kterými jsou Život, Svoboda a hledání Štěstí…

Celou deklaraci viz zde a obrazově zde.

Pochybné kladivo na řidiče

Pirát silnicČeské silnice jsou peklo a řidiči nenapravitelní ďáblové. Je na ně potřeba velké kladivo. To je všeobecná nálada. A tak je bodový systém, jehož návrh bude projednávat Senát (zítra už začíná platit — pozn. red.), přes řadu kontroverzních ustanovení obecně spíše vítán než zatracován.

Diskutuje se hlavně o jednotlivostech a (ne)přiměřenosti trestných bodů v řadě hypotetických případů. Sám návrh je zaměřen pouze represivně a zcela ignoruje jiná řešení, která vedou k podobným výsledkům. Jiný přístup nejen sníží společenské náklady, ale též spravedlivěji určí, kdo vše zaplatí. Bohužel předkládaný návrh jde opačným směrem a navíc popírá tržní principy pojištění. Trestání provinilců návratem do autoškoly je logický nesmysl, avšak to v našem právním (ne)pořádku není nic neobvyklého. Continue reading “Pochybné kladivo na řidiče”

Dosavadní videotvorba

Svojsíkáč

SvojsíkáčSvé první video jsem natočil den poté, co jsem se seznámil se svojí kamerou. Je to video z krajského kola Svojsíkova závodu kdesi poblíž Chebu a Liba Luzny. V hlavní roli uvidíte reportéra Máchyse. Taky poznáte bratra Kozlova bratra. Tohle video by si neměl nechat ujít žádný z fajnšmekrů.
Stopáž: 3:50
© MMisCorp 2005 Continue reading “Dosavadní videotvorba”