Dobrá vláda

To vám zase byla diskuse. Prý neexistuje situace, že vlády snižovaly svoje výdaje. Důkazů o opaku jsou přitom kvanta. Skoro bych řekl, že naopak neexistuje země, kde by se vládní výdaje někdy nesnížily.

Celkem často taky člověk zaslechne, že Václav Klaus je ve skutečnosti socialista. Pak následuje směska argumentů — vesměs velmi hloupých. Neříkám, že vláda Václava Klause byla dokonalá, ale rozhodně to byla vláda liberální. A vládu liberální bych si troufal označit za vládu dobrou. Pravicoví kritikové Václava Klause většinou zapomínají na to, že politika se odehrává v nějakém reálném světě a má proto svá nezpochybnitelná omezení.

Pouze v rychlosti jsem si tedy vyhledal několik grafů, které zcela jednoznačně vyvrací domněnku, že vlády nesnižují vládní výdaje.

Tady máme např. USA. Jednoznačný pokles po 2. světové válce, řada menších poklesů (např. v 70. letech) a naposledy Clintonův pokles.

Tady máme údaje za Českou republiku. Snižování výdajů za Klause (z původních 100 %) je opět nezpochybnitelné.

Během posledních 20 let se velmi polepšila kanadská vláda.

Polepšila se i belgická vláda, i když ne o tolik. (Ale Belgie se stejně co nevidět rozpadne.)

A Velká Británie — snižování za Thatcherové a Majora. Co udělá David Cameron?

Snižovat velikost vlády (tedy vládní výdaje) lze buď přímým seškrtáním státního rozpočtu (těžší cesta), nebo tak, že se nechá soukromému sektoru vůle, aby rostl rychleji než vláda (snazší a využívanější cesta). To je ostatně to, co nyní dělá David Cameron v Británii. Žádné škrty vidět nejsou, pouze pomalejší nárůst výdajů. Přesto probíhají demonstrace proti škrtům, protože když BBC řekne, že škrty jsou, tak prostě jsou.

(Článek pro mě, abych měl kam odkazovat.)