Dvourychlostní Evropa? Sem s ní!

Už je to zase tady. Kominterna zase mluví dvourychlostní Evropě. Fajn.

Já chci svobodnou Evropu bez celních bariér, dovozních kvót, dotací a společných zemědělských politik.

Nechci euro, nechci Schengen, nechci vlajku, hymnu, komisi, ani maoistu Barrosa. Nechci politickou korektnost, pozitivní diskriminaci, ani europrezidenta. Už vůbec nechci upřednostňovat rovnost před svobodou, tedy zavádět socialismus.

Děkuji.

2 thoughts on “Dvourychlostní Evropa? Sem s ní!”

  1. O dvourychlostní Evropě se mluvilo už v Tindemansově zprávě z 29. prosince 1975. Státy se měly rozdělit na ty, co: a) jsou schopny postupovat vpřed a b) mají důvody zdržet se dalšího postupu. Nemělo to, ale vést k Evropě a la carte, pokud jde o konečný cíl, kterého mělo být dosaženo…
    Proč nechceš třeba Schengen? Chceš se vrátit ke kontrolám na hranicím, zbytečnýmu zdržoování? Jaký nevýhody Ti Schengen přinesl? Předpokládám, že žádný!

  2. 1) WTF?

    2) Vyprošuju si ten vykřičník.

    3) Joj, to zdržení tři minuty jednou za půl roku, to mě teda fakt naplňuje bezbřehym pocitem štěstí, že to bylo zrušeno. Schengen přinesl spoustu nevýhod: viz Lukáše Petříka

Comments are closed.