Ekonomická olympiáda

SyselVýdaje: 135 mld.
Zisky: 140 mld.

Tak děl böhm Pavel Bém a odebral se jižní stěnou na Mount Everest. Čísla údajně dokládají jasnou ziskovost her. Jsem k takovýmto ekonomickým výpočtům velice skeptický, co se jejich přesnosti týče. Rozdíl mezi těmito čísly je 3,5 procenta. Jestli to pánové v Praze dokázali spočítat s menší chybou, tak jsou pašáci, vezmeme-li v úvahu, že nikdo neví, jak se budou v následujících 13 letech pohybovat ceny všeho, s čím se počítalo.

Olympiádu tady chci a to z mnoha důvodů, ale u tohoto ekonomického rozhledu jsem se musel smát.

A ten sysel s obručema se mi líbí.