Jak mě nevzali do EU

V Praze se konají studentské summity. Studenti tam jezdí, pijí kafe, diskutují, cítí se důležitě a myslí si, že řídí celý svět. Moji spolužáci na gymplu např. zastupovali velmoc Benin v modelu OSN.

Kamarádka mě upozornila, na model Evropské unie a že se prý mám určitě přihlásit. Což jsem s radostí udělal. Nebyl jsem do modelu připuštěn. Sami můžete posoudit proč. Následuje totiž moje přihláška..

Kterou zemi byste v Radě EU rád(a) zastupoval(a)?
Uveďte 3 státy a seřaďte je podle svých preferencí.

1. Irsko
2. Řecko
3. Německo


Zahraničně-politické priority
Představte si, že jste ministryní/ministrem zahraničí jednoho z níže uvedených států.* Jaké budou Vaše priority v Evropské unii v prvním pololetí roku 2011? Dodržte rozsah 300-350 slov. (Maximálně 20 bodů)

* Vybrané státy
Česká republika, Francie, Německo, Slovensko, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska.

Název státu: Německo
Spolková republika Německo je hluboce znepokojena současným stavem Evropské unie. Znepokojeni nejsou jenom občané, ale už i politici, což Spolková republika Německo samozřejmě vítá. Spolková republika Německo se domnívá, že problémy nelze donekonečna hrnout před sebou, a proto navrhuje následující radikální řešení:

1. Vypracování plánu na znovuzavedení národních měn. Vypracují ekonomové, ne bruselští úředníci.

2. Konec bail-outů. Občané Spolkové republiky Německo nechtějí platit řeckým státním povalečům a francouzským neschopným zemědělcům už ani fenik.

3. Odvolání Barrosovy Komise, která nejenže je plná komunistů a jejíž hospodaření už tradičně nebylo posvěceno sborem auditorů, ale navíc jako bonus nedokázala ani prosadit rozpočet v tzv. Europarlamentu.

4. Obnovení svobody slova. Spolková republika Německo se zasadí o to, aby zvolení poslanci tzv. Europarlamentu mohli pronést v sálu slova “Herr Schulz je nedemokratický fašista.” a nebyli za to hlasováním (!) vykazováni ze sálu.

5. Zrušení všech cel. Spolková republika Německo považuje za nepřijatelné, aby evropští občané museli kupovat zboží dráž, pokud ho mohou koupit levněji.

6. Zrušení acquis communautaire. Spolková republika Německo se domnívá, že národní státy jsou dostatečně vyspělé na to, aby si svoji legislativu určovaly samy bez rad z Berlaymontu.

7. Spolková republika Německo přijme ústavní zákon o referendu o vystoupení z Evropské unie. Žádná ze stran v tomto referendu neobdrží od vlády Spolkové republiky Německo ani od Evropské unie žádné peníze. Tím se zajistí férová soutěž. Spolková republika Německo doporučí referenda i ostatním státům Unie.

Další zkušenosti
Máte již předchozí zkušenosti s Modelem EU, případně s jiným projektem obdobného charakteru? Uveďte, prosím, všechny aktivity, které jakkoli poukazují na Váš zájem o současný vývoj EU a dále schopnost zapojit se efektivně do diskuse a vyjednávání. Např. zahraniční stáž, studijní pobyt (Erasmus, apod.), práce v neziskové organizaci, ad. (Maximálně 10 bodů)

Nemám zkušenosti s Modelem EU, avšak mám zkušenosti z vrcholného orgánu politické strany. Na gymnáziu jsem byl rok na studijním pobytu ve Spolkové republice Německo v rámci programu Euregia Egrensis. Jsem vlastník a autor webu Euroseptik.cz (neziskový web), který se zabývá Evropskou unií.

Bakalářskou práci jsem psal na téma Fair Trade, což je téma, které Evropskou unii tradičně zajímá.

Nyní jsem na studijním výměnném pobytu v Čínské lidové republice, jejíž lidová vláda je 20% akcionář projektu Galileo, takto velké chlouby Evropské unie.

2 thoughts on “Jak mě nevzali do EU”

  1. Takhle to zkazit! Sis mohl užít trochu srandy a reportovat zážitky z jednání kinderEU. :smile:

Comments are closed.