Jak to bylo se Svobodnými a Ukrajinou

Petr Mach je zase ve zprávách, v jedné z nich se dokonce v titulku objevilo, že je podle něj Ukrajina umělý stát. Podle mě je to trochu ztraceno v překladu a chtěl bych k tomu napsat krátký komentář.

Asi není tajemstvím, že s Petrem Machem spolu už pár let moc dobře nevycházíme. Historii a důvody jsem popsal v článku na tomhle blogu.

Povedlo se mi najít jediné vyjádření Petra Macha k válce na Ukrajině. Napsal ho hned na začátku války na Facebook:

Je pravda, že v tom statusu opakuje svůj postoj, že Ukrajina není úplně jednotný stát. To se odrazilo i v tiskové zprávě z roku 2014 (!), ze které nejspíš vycházejí novináři ve zkratkovém hodnocení jeho postoje. Celé znění:

Svobodní: Nejsme putinovci ani pravdoláskaři

Svobodní nesouhlasí se zneužitím území Ukrajiny pro vedení zástupné války při hledání rovnováhy mezi velmocemi.

Ukrajina vznikla jako uměle vytvořený stát s nepřirozenými hranicemi. Podobně jako se rozpadlo Československo, Sovětský svaz i Jugoslávie, a jako se rozpadne i Evropská unie, dal se čekat i rozpad Ukrajiny.

Na Ukrajině navíc nebyly naplněny základní funkce státu – ochrana života, svobody a majetku občanů. Slabosti Ukrajiny využily k prosazování svých zájmů především sousední mocnosti – Rusko a Evropská unie. Také západní svět proto musí přiznat svou roli ve vyvolání konfliktu.

K jednacímu stolu nyní musejí zasednout především vůdci mocností (např. v Radě bezpečnosti OSN), aby pomohli najít mírové řešení přijatelné pro všechny obyvatele současné Ukrajiny.

Tato tisková zpráva byl podle mě absolutní vlastní gól, zcela nezaviněný a svými důsledky zničující. Už si nepamatuju, na jakou Putinovu eskalaci se tehdy reagovalo. Ale zareagovat na to výrokem, že nejsme havlisti, bylo tak nepochopitelné a ostudné, že strana po zásluze v podstatě zanikla.

Viděl jsem na Basecampu, že se republikové předsednictvo Svobodných chystá nějakou takovou tiskovou zprávu vydat. Snažil jsem den před vydáním ovlivnit její znění. Zde moje konverzace s jedním z tehdejších místopředsedů:

Jak to dopadlo, můžete dle výsledného textu tiskové zprávy zhodnotit sami. Absolutně nechápu, jak něco takového mohlo být schváleno a vypuštěno do světa. (Teda já to chápu, účastnil jsem se několika takovejch jednání, ale nepřestávám z toho bejt v údivu.)

Nic moc jsem v té době o Ukrajině nevěděl a ani jsem neznal žádného Ukrajince, kterého bych se mohl doptat. Ani jsem nevěděl (až do loňského roku), že na Ukrajině bylo referendum o nezávislosti na Sovětském svazu a že nezávislost vyhrála ve všech regionech včetně Krymu:

(Ne že bych dnes věděl o Ukrajině tolik, že bych mohl přednášet, ale snažil jsem se a snažím se dovzdělat. A o mých postojích snad nikdo nemůže pochybovat.)

Samozřejmě – politická strana se nemá vyjadřovat k věcem, kterým nerozumí. A pokud nemá ani šajn, ale chce se něco dozvědět, má si objednat školení.

Nicméně mám za to, že Petr Mach by měl být souzen za svoje skutečné prohřešky (kterých má nepočítaně) a ne za neobratnou tiskovou zprávu před devíti lety, a to navíc způsobem, který implikuje, že je na straně Ruska proti Ukrajině.


PS: Zajímavý paper ohledně skutečných umělých států od hvězdných autorů současné ekonomie.