Kdo je cikán, určím já!

Podle sčítání obyvatel, je zde 10 tisíc Romů, ale ve skutečnosti jich tu je 100 tisíc.
-Michael Kocáb, ministr vlády ČR

A jak na to ten kluk ušatá přišel? Že by měl schopnosti jako Karl Lueger?

“Wer Jude ist, bestimme ich!” = “Kdo je Žid, určím já!”
Karl Lueger, bývalý starosta Vídně
(často mylně připisováno Hermannu Göringovi)

Až se definitivně ustaví ta německo-francouzská Čtvrtá říše, Merkelová Kocábovi určitě dohodí nějakou funkci. Třeba by se ujal jako starosta jednoho hlavního města. Bém už to stejně dělat nechce…