Mail na VŠE

Způsob placení za přijímací řízení

Vážení,

Chtěl bych se zeptat, zda skutečně není možno provést platbu za přijímací řízení převodem z účtu, nebo zda jsem tuto možnost pouze přehlédl. Všude totiž vidím, že se poplatek musí platit složenkou. Myslím, že je to takto nevýhodné pro obě strany. Při převodu z účtu by se jako variabilní symbol mohl uvést kód elektronické přihlášky a všechno by mohlo fungovat bez zásahu člověka. Zájemci o studium by pak nemuseli chodit na poštu.

Děkuji.

S pozdravem, Martin Pánek


Re: Způsob placení za přijímací řízení

DD,

naprosto s vámi souhlasím, jen to nespadá pod nás a neumím to zařídit. Nicméně já všem lidem říkám, že pokud namísto složenky přiloží příkaz k úhradě, do přijímacího řízeni BUDOU zařazeni. Nejsme agenti České pošty a necceme jí zvyšovat fronty ani tržby… Takže to klidně zaplaťte převodem, jen tam k té přihlášce dejte ten příkaz, nebo něco, ze čeho lze důvodně vyvozovat, že platba proběhla.

Hezký den,

DS
___________________________________________________________
Dan Šťastný
proděkan pro pedagogiku
Národohospodářská fakulta
VŠE v Praze
kancelář 350nb
224 095 514, 604 960 329
Skype: danstastny
ICQ: 379-589-238