O váze ústavních institucí

Poslanecká sněmovna schvaluje nadpoloviční většinou přítomných poslanců, tedy pokud je usnášeníschopná. Zákon pak stejným režimem schvaluje senát. A naposledy to jde k prezidentovi, který má ústavní pravomoc zákon nepodepsat a ze své funkce není odpovědný.

Naše ústava dává jednoznačně největší sílu poslanecké sněmovně. Myslím, že sněmovna má tu sílu přehnaně velkou. I kdyby se totiž senát s prezidentem na hlavu postavili, nezmůžou nic proti tomu, že zákon prostě bude platit, i kdyby pro něj ve sněmovně zvedlo ruku 101 poslanců. Teoreticky by se mohlo stát, že proti zákonu je 99 poslanců, 81 senátorů a prezident a zákon přesto projde.

Jsem tedy pro větší váhu senátu. Byl bych rád, kdyby ho musela přehlasovat ústavní většina, tedy 120 poslanců. Jsem obecně pro prezidentský systém a pro větší pravomoce prezidenta. Tvrdím, že pokud prezidenta volí obě komory, má nepochybnou podporu, a proto by mohl mít právo zákon vetovat. Ne tedy pouze vrátit jako dnes, ale skutečně vetovat, aby zákon nemohl být přehlasován. V každém případě by měl mít tuto pravomoc, pokud by byl volen přímo (a měl by dostat celou řadu dalších pravomocí).