Odborný výklad, který není odporný

Protože se na českém internetu skoro nic nenachází a ne každý je tak jazykově vybaven, aby si to přečetl anglicky (protože v angličtině se na internetu najde všechno), musíme to zachraňovat my, nejlepší z bloggerů ;).

Osobně jsem zastáncem žurnalistického stylu a nic jiného prakticky neuznávám, protože ostatní styly jsou v rukou špatných rétorů naprosto nudné. A já, když na to mám náladu, snažím se všude možně nacpat svoje vtipy, což se do odborného stylu nehodí!

Projděme si to postupně, příklady si budeme ukazovat na mém odborném výkladu Nekuřme!.

Ze všeho nejdůležitější je research, tedy vyhledání zdrojů, které se tématu věnují. Na internetu je to pro zkušeného uživatele Googlu otázka pěti minut. Občas je ale problém odfiltrovat nesmysly. Proto když hledáte podklady o marihuaně, a priori odmítejte články na serverech skejťáků a jiných podezřelých skupin. Nenechte se zmást ani „nezávislým“ porovnáváním v oblasti IT. Co není podloženo jasnými daty a obrázky, neberte vůbec v potaz. Zejména v této oblasti je internet přehlcen nekorektními nadšenci Mozilly, Opery, Linuxu, Applu, AMD a podobných výrobků. Takže platí třikrát měř, jednou řež.

Jazykové prostředky v odborném výkladu

Termíny Působí mnohem důvěryhodněji, pokud napíšete ischias než houser. Navíc jsou termíny většinou mnohem přesnější než jejich lidová podoba, která může být významově širší.

Tato statistika dále platí pro periferní vaskulární onemocnění, aneurysma aorty, mozkovou příhodu a subarachnoidální krvácení.

Pokud cítíte skutečnou potřebu termín vysvětlit, tak neváhejte, nečiňte tak ale u každého druhého slova. Termín můžete vysvětlit mezi pomlčkami (neplést se spojovníky!), mezi čárkami nebo v závorce.

Jiné druhy maligních (tedy zhoubných) onemocnění…

Přejatá slova Jedná se v zásadě o to samé jako s termíny. Když namísto většina použijete majorita, připadáte tak některým lidem jako chytrá osoba. Ale někteří lidé (jako třeba já) s tím mají docela problém. Osobně bych každému člověku, kdo řekne manažovat nebo radius. Takže používání přejatých slov je zbraň dvousečná. Každý nechť se zařídí podle sebe.

Multiverbizace Jedná se o to, že namísto vyzkoumali jsme napíšete provedli jsme výzkum. Jednak tím práci prodloužíte a také to lépe vypadá. Opět to nemám rád ;).

Zkratky, značky Není žádnou ostudou neustále opakovat stejnou zkratku.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO)
Na vzniku ischemické choroby dolních končetin se kouření podílí 95% (WHO).
Podle WHO by incidence všech druhů malignit poklesla asi o 30%,

Pro odborný výklad je nezbytné opakovat se, protože to většinou jinak nejde. Zdroje musí být uváděny, z toho není úniku. I ostatní zkratky mohou být uváděny, protože se nejedná primárně o styl, který by měl jedním vrzem přečíst vrchní tajemník ostravského kolchozu.

Převaha podstatných jmen Možná si v průběhu psaní řeknete, že je to nějaké divné. Není. Věci nelze jinak než přesně vyjmenovat, proto musejí být podstatná jména zastoupena ve větším množství než je obvyklé.

Tato statistika dále platí pro periferní vaskulární onemocnění, aneurysma aorty, mozkovou příhodu a subarachnoidální krvácení.

Modální vazby Jsou to vazby, kde používáte slova dovolit, muset, moci, smět atp. Nebo třeba podmiňovací způsob.

Podle WHO by incidence všech druhů malignit poklesla asi o 30%, pokud by veškerá populace kouřit cigarety přestala.

1. osoba množného čísla Je sice divné psát my namísto , ale dělá se to tak. Používejte slova podívejme se, zaměřme se, nemysleme si, nedivme se, představme si atp.

Konečně se zaměřme na perinatální morbiditu a mortalitu.

Trpný rod Jedná se o tu samou situaci jako v předchozím bodě. Odborný výklad se snažíme odosobnit. Pište bylo vyzkoumáno, změřeno, spočítáno, je jasné, (ne)podstatné atp.

Nepůvodní předložky Tzv. sekundární předložky (vznikly z jiného slovního druhu a často si ponechávají i jeho funkci ve větě, např. místo, podél, vedle, vyjma, mimo…

Syntax

Složitá souvětí Častá hypotaxe i parataxe (podřadnost i souřadnost) souvětí, souvětí přes několik řádků. Je to složité ke čtení, ale někdy není úniku.

Jiné druhy maligních (tedy zhoubných) onemocnění jsou podle epidemiologických studií, jež prokázaly souvislost těchto onemocnění s kouřením, rakovina hrtanu, dutiny ústní, jícnu (zde hlavně v souvislosti s konzumací alkoholu), močového měchýře, slinivky břišní, ledvin a děložního čípku.

Výčty Nestyďte se vyčítat pojmy přes několik řádků. Pokud je těch pojmů deset, klidně je všechny vypište. Pokud ale budete psát odborný výklad o USA, nevyčítejte všech 50 států, stejně by to nikdo nečetl. Pokud trpíte chorobnou touhou všechno vyjmenovat, udělejte to jako přílohu, na kterou v textu odkážete.

rakovina hrtanu, dutiny ústní, jícnu (zde hlavně v souvislosti s konzumací alkoholu), močového měchýře, slinivky břišní, ledvin a děložního čípku

Citace Pokud někdo něco řekl, a zvláště pokud je to tak akorát dlouhé, je nejlepší to ocitovat. Dejte to do uvozovek, řádně uveďte, kdo to řekl a kde jste na to přišli, a máte vystaráno.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zvyšuje kouření dvojnásobně riziko onemocnění ischemickou chorobou srdeční.

Takže bysme to měli. Nezapomeňte v úvodu shrnout vaše myšlenky, které uprostřed rozvedete a v závěru tomu dodáte nějakou kardinální myšlenku. Ošperkujte to poutavým nadpisem a máte hotovo. Hodně štěstí.