Odpovědi pro volbydoeu.cz

otázka 1
Jste zastáncem hlubší politické integrace EU, nebo se přikláníte spíše k modelu společenství suverénních států založenému na volném obchodu, bezcelní zóně a sdílených demokratických hodnotách?

Hlubší politická integrace vede k problémům a nevraživosti mezi jednotlivými národy. Němci pomlouvají Řeky, Řekové pomlouvají Němce. Evropští občané navíc s hlubší integrací nesouhlasí — kdykoliv se jim dá šance promluvit v referendu, hlasují proti. Protože se v integraci pokračuje bez jejich souhlasu, probouzí se v členských státech extremistické nálady.
Chceme Evropu, kde spolu můžeme obchodovat, spolupracovat a kde můžeme volně cestovat. Nechceme glajchšaltizovanou Evropu podle toho, jak vyhovuje tomu kterému lobbistovi.
Obchodujme i s nedemokratickými státy, tak k jejich demokratizaci přispějeme nejrychleji.

otázka 2
Pokud by Turecko splňovalo Kodaňská kritéria, souhlasil byste s jeho vstupem do EU?
Jak se obecně stavíte k dalšímu rozšiřování EU?

Pro jeho vlastní dobro bych byl proti. Jsem pro rozšíření zóny volného obchodu na co nejvíce zemí, ideálně na celou planetu. Představa, že evropská integrace se s přijetím dalších členů rozvolní, se ukázala jako lichá, takže jsem pro rozšiřování Evropského hospodářského prostoru, pro zrušení Jednotného celního sazebníku a pro zrušení Evropské komise.

otázka 3
Ve spojení s evropskou politikou jsou často vytýkány přehnané regulace a přemíra byrokracie. Co je možné v těchto oblastech změnit?

Viz výše: Zrušit Evropskou komisi a zrušit všechny regulace, které jsme zavedli kvůli EU.

otázka 4
Je podle Vašeho názoru výše platů a rent europoslanců a eurokomisařů přiměřená?

Absolutně ne. Europoslanec, který ani nemůže navrhovat novou legislativu a který slouží jenom na to, aby poslušně zvedal pacičku pro stále více euroregulací, má větší plat než německá kancléřka. Tady asi něco nesouhlasí.

otázka 5
Do Evropského parlamentu po volbách zasedne 751 poslanců. Je podle Vás tento počet optimální?

Počet europoslanců je irelevantní, pokud tito nejsou skuteční poslanci a nemají žádnou moc. Těžko si ale představit, že by někdo obhajoval, že 751 poslanců je počet tak akorát.

otázka 6
Strukturální fondy a dotace EU bývají v řadě případů spojeny s korupcí, těžkopádnou administrativou a deformací trhu. Jste zastáncem dotační politiky?

Největším odpůrcem, jakého můžete najít. Dotace způsobují tržní nerovnováhu, a tím prodražují zboží. Nemluvě o tom, že jsou synonymem korupce a antitezí fair-play.

otázka 7
Měla by Česká republika v horizontu 5-10 let přistoupit k eurozóně? Byl byste po případném přijetí eura pro připojení ČR k Evropskému stabilizačnímu mechanismu?

ČR už ESM přijala, nemůže si vybírat. I proto ČR v žádném případě do eurozóny vstoupit nesmí.

otázka 9
Situace v arabských zemích je po tzv. Arabském jaru politicky i ekonomicky nestabilní. Panují obavy z masové migrace do EU. Jak se stavíte k ochraně vnějších hranic EU?

EU nesmí být vojenský celek, hranice si musí hlídat členské státy samy, popř. ve spolupráci s NATO nebo jinou obrannou aliancí.

otázka 10
Nedávno byla Evropským parlamentem zrušena vízová povinnost pro občany Spojených arabských emirátů, 523 z 577 europoslanců hlasovalo pro návrh. Jak byste hlasoval Vy?
Dále se řeší zrušení vízové povinnosti pro občany Turecka. Hlasoval byste pro návrh, nebo proti?

Samozřejmě pro v obou případech. Doprošovat se vlády ve složitém byrokratickém procesu, aby mě pustila za mými příbuznými, kamarády nebo obchodními partnery do svojí země, a dokazovat, že nejsem zločinec a terorista nebo že dokonce — nedejbůh! — bych chtěl v její zemi pracovat, je potupný proces, kterému kdyby vláda vystavila svoje vlastní občany, nastane revoluce.

otázka 11
Politické strany, které otevřeně kritizují islám, získávají v posledních letech stále větší podporu občanů. Jste seznámen s islámskou ideologií? Vidíte v nárůstu a radikalizaci islámu v Evropě hrozbu?

Moje znalosti islámu jsou jen velmi povrchní. V nárůstu islámu hrozbu nevidím. V radikalizaci ano, stejně jako bych viděl hrozbu v radikalizaci katolicismu nebo sparťanismu.

otázka 12
V řadě měst západní a severní Evropy vznikají čtvrti osídlené výhradně imigranty z Blízkého východu a severní Afriky. Tyto čtvrti se vyznačují zvýšenou kriminalitou neochotou jejích obyvatel se integrovat. Jaké navrhujete řešení tohoto problému?

Pokud se někdo nechce integrovat, je to jeho volba. Pokud naopak někdo páchá trestnou činnost, je záležitostí policie a soudů, aby s takovým člověkem po právu naložili. Odmítám kolektivistický přístup, kdy se označí jedna skupina problémových lidí (muslimové, černoši, židé?), ke kterým se pak uplatňuje princip kolektivní viny. Naprostá většina muslimů jsou mírumilovní lidé a bylo by obrovskou chybou házet je do jednoho pytle se zločinci.

otázka 13
Je přípustné, aby kulturní, národnostní nebo náboženské menšiny používaly ve vymezených oblastech právní systém, který je odlišný od právního systému dané země?

Trestní právo musí platit stejné na celém území, kde má národní vláda jurisdikci. Ale pokud má někdo jiné např. obchodní zvyky, které si zanese do smlouvy, a obě smluvní strany s tím souhlasí, pak nevidím důvod, proč jim v tom bránit.

otázka 14
Které oblasti evropské politiky následujících let vnímáte jako klíčové? Co byste si přál změnit?

Klíčové je dokončit liberalizaci služeb, zrušit euro a Evropskou komisi.