Píšou mi psaní

Přistála mi na Facebooku zpráva následujícího znění:

Dobrý den, chtěl jsem se Vás zeptat na tuto věc. Strana svobodných občanů ve které se aktivně angažujete se vymezuje silně negativními názory vůči EU. Když se na to podíváme z trochu jiné roviny než s jakou se obvykle setkáváme v médiích, dospějeme k tomuto: Pro koho je sjednocování Evropy, a vznik celoevropského státu nevýhodné?- Pochopitelně pro konkurenční mocnosti, zejména pro USA. Vím, že zejména v 90.letech se v ODS objevovaly názory, že spíše než do EU bychom měli vstoupit do USA a stát se jejich dalším státem. Není tudíž skutečná podstata Vašich protievropských názorů v tom, že chcete pomáhat USA vůči evropské konkurenci?
S přáním hezkého dne, XXX