Plynová embolie

Definice

Plynová embolie, též nazývaná vzduchová embolie je přítomnost vzduchových bublin v krevním oběhu, která brání cirkulaci.

Popis

Plynová embolie se může objevit s dekompresí ze zvýšeného tlaku, typicky se objevuje u potápečů, kteří dýchají kompresovaný vzduch. Pokud potápěč během vzestupu plně neexhaluje, vzduch v plicích expanduje, mezitím se snižuje tlak, plíce se přefouknou a tlačí bubliny vzduchu (emboly) do krevního oběhu. Když se vzduchové emboly dostanou do artérií vedoucích do mozku, krevní blokáda způsobí nevědomí. Plynová embolie je druhá za utopením v příčinách smrtí potápěčů.
Plynová embolie může být také způsobena traumatem nebo zdravotnickými procedurami jako katetrizace a otevřená operace srdce, které pouští vzduch do krevního oběhu.

Příčiny a symptomy

Plynová embolie je nezávislá na hloubce ponoru; může se objevit i ve dvoumetrové hloubce. Často je způsobena tím, že potápěč zadržuje dech během výnoru. Také může být způsobena ucpáním dýchacích cest nebo jinými podmínkami, které potápěči zabrání v plném vydechnutí.
Primární příznak plynové embolie je okamžitá ztráta vědomí; může být a nemusí být doprovázena křečí.

Diagnóza

U každý potápěč v bezvědomí by se mělo předpokládat, že má plynovou embolii, lhostejnou, zda vědomí ztratil během výnoru nebo těsně po něm. Doktor může nalézt vzduchové kapsy v hrudníku kolem plic a někdy i splasklou plíci vinou přefouknutí a natržení. Vykašlávání krve nebo krvavá pěna kolem úst jsou viditelnými znaky plicního zranění.

Léčba

Promptní léčba rekompresí v hyperbarické (vysokotlakové) komoře je nezbytné pro vypuštění plynových bublin v krevním oběhu, rozpuštění plynů do krve a obnova adekvátního okysličeného krevního toku do mozku a ostatních orgánů. Rekomprese vrácením potápěče do hlubší vody nebude fungovat a neměla by být zkoušena. Pacient by měl ležet a měl by mít zajištěn přístup kyslíku a mezitím by měl být převezen na léčbu rekompresí.
Předtím než potápěč dostane léčbu rekompresí mohou být nezbytné jiné život zachraňující procedury. Pokud potápěč nedýchá, mělo by proběhnout dýchání z úst do úst. Při absenci pulsu musí být provedena srdeční masáž.

Prognóza

Prognóza záleží na rychlosti rekompresní léčby a na závažnosti poškození způsobeném kyslíkovou deprivací.

Prevence

Všichni potápěči by měli dostat adekvátní trénink zacházení s kompresovaným vzduchem a měli by mít dobrou kondici pro potápění. Lidé, kteří v minulosti měli plicní cysty nebo spontánní splasknutí plic (pneumothorax) a ti, kteří mají astma nebo jinou plicní nemoc, se nesmí potápět, protože by pro plynovou embolii byli velmi rizikoví. Pacienti alkoholici nebo ti, kteří užívají drogy, jsou od potápění také zrazováni. Lidé s určitými jinými zdravotnickými problémy jako třeba diabetes se mohou bez problémů potápět s důkladným tréninkem a dohledem.

Klíčové termíny

Kompresovaný vzduch
Vzduch, který je držen pod tlakem v nádrži, určený potápěčům k dýchání. Nádrž kompresovaného vzduchu je součástí potápěčova akvalungu.

Komprese
Zvýšení tlaku okolní vody s nárůstem hloubky.

Dekomprese
Opak komprese.

Emboly
Množné číslo slova embolus. Embolus je něco, co blokuje tok krve. Může to být plynová bublina, krevní sraženina, tlustá kapička, dav bakterií nebo cizí tělísko. Obvykle se někde zformuje a putuje krevním oběhem, až se někde zachytí.

Hyperbarická komora
Neprodyšně uzavřený prostor, kde jsou pacienti vystaveni kontrolovanému trojnásobnému tlaku oproti normálnímu. Hyperbarická léčba může být použita k regulaci krevních plynů, redukci plynových embolů a poskytuje kyslík mnohem rychleji v případě plynového otrávení.

Rekomprese
Obnova vztlaku potápěčského prostředí za účelem léčení zmenšováním velikostí bublin.

překlad z http://www.healthatoz.com/healthatoz/Atoz/ency/gas_embolism.jsp