Přichází soudní diktatura?

Znovu přidávám odkaz na server Virtually.cz (ne, není to osobní blog) na další velmi zajímavý článek na téma české justice. Tentokrát je z pera Marka Loužka a možná ho budou někteří z objektivistů a nezaujatců, kteří sem chodí, dokonce i číst ;).

Bylo dosaženo situace, kdy soudní funkcionáři jsou napříště neodvolatelní a mohou vycházet u toho, že vykonávaná funkce jim byla svěřena bez jakéhokoli omezení. Dojde k paralýze veškeré správní činnosti v obecném soudnictví, protože ruší vztah nadřízenosti a podřízenosti, a pro správního funkcionáře (předsedu soudu) na rozdíl od logicky i věcně nutného hierarchického pořádku vytváří pozici subjektu nezávislého.

Celý článek je k přečtení zde »

Za sebe ještě poznamenám, že jsem si v diskusích kolem soudů ještě nevšiml argumentu, že by se někdo pozastavil nad článkem 2 Ústavy ČR, ve kterém se praví:

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

Pokud by se soudci měli sami jmenovat a odvolávat, nevím, jak by do toho byl zapojen ten lid.