Schulgeld

ŠkolnéMá být zavedeno školné 30 tisíc ročně. Většina lidí z toho má hrůzu. A já říkám, že to je moc málo a přichází to moc pozdě. Nějaké školné už dávno mělo být zavedeno. 30 tisíc se mi zdá akorát, pokud by tato částka měla být placena ihned. Pro variantu s odloženým školným (platíte, až když máte odpovídající plat) se mi naopak zdá směšně malá.

Radek odjel do Poreče, takže ho můžu v klidu pomlouvat :mrgreen: . Předevčírem napsal článek o školném. Na článku mě nejvíc udivila skutečnost, že by se zdráhal dávat 15 tisíc za semestr na něčem, o čem jsme si až dosud měli myslet, že to je nejlepší škola pod sluncem. Ale ty komentáře, to jsou fakt perly. Socanům se opět udělal názor a protože na něj přece mají právo, tak ho tam prezentují stylem, kdy zmotali, co mohli (jako vždy).

Osobně bych si to představoval tak, že ze státního rozpočtu by na žádnou vysokou školu nešla ani koruna a školy samy by si určily, kolik (a kdy) jejich studenti zaplatí. Ale protože nejsem naivní, tak vím, že toto nejlepší řešení nebude za mého života v tomto státě zavedeno.

Přesto si ale myslím, že by se na tom mělo nějak stavět. Nechť není školné rovné, nýbrž a) nějakým způsobem dobrovolně stanovené v určeném rozmezí, nebo b) odvozené jako podíl z celkového rozpočtu školy na studenta.

Jak se někteří děsí toho, že nikdo nebude chodit na ty obory, jejichž uplatnění na trhu práce je nulové (filozofie, politologie, historie a vlastně všechny další pavědy), tak to je snad největší plus! Konečně přestane gymnazista uvažovat stylem: “Mhm, neumim matiku, tak kam bych se to na pět let zašil… ááá, tady to máme, politologie je dobrá volba.” Bude totiž vědět, že takovéhle zašití něco stojí a že kdyby šel pracovat, bude mít za pět let na pracovním trhu uplatnitelných vědomostí a zkušeností daleko více. Nebude za jejich nabývání platit, nýbrž za ně bude placen.

Další věcí je nesporný fakt, že státní byrokracie je černá díra a že školné by do ní bylo pravděpodobně vylito. Ano. Ale školné bude fungovat i jako regulativ. Není mi jasné, proč má tolik lidí touhu studovat více škol. Není mi jasné, proč má někdo potřebu být na škole zašitý a pět let jenom prochlastat. Školné by tyto nešvary zcela jistě aspoň částečně odstranilo.

No a poslední věc je solidarita. Solidarita chudých s bohatými. Ptám se, proč by mělo být školné hrazeno z rozpočtu. Proč mají nevysokoškoláci platit vysokoškoláky? Abych použil trochu demagogie: Proč mají dělníci sponzorovat studium právníkům, kteří je potom budou dřít z kůže?

A proč se má vůbec stát srát do všeho? Asi proto, že u nás se může platit jenom za benzín a cigarety. V žádném případě se nesmí halířem platit za zdraví a vzdělání :cry: