Ekonomická svoboda v Číně

V časopise Laissez Faire mi vyšel další článek. Tentokrát jde o zkrácenou verzi mojí seminární práce.

Článek se zabývá srovnáním ekonomické svobody v EU a v Číně (Čínské lidové republice). V další části pak tvrdím, že brát Čínu jako monolit (jako Sovětský svaz dneška) neodpovídá skutečnosti.

Naopak je [Čína] pochválena za fiskální svobodu, nízkou DPPO a vládní výdaje. Objem vybraných daní je pouhých 18 % HDP (v ČR dvojnásobek), vládní výdaje jsou 20,8 % HDP (v ČR opět dvojnásobek). Mimochodem, veřejný dluh Číny je 30 % HDP.

Článek je k přečtení v elektronické verzi zde »

Disclaimer: Do článku jsem samozřejmě napsal “Hong Kong” i “Taiwan”. Na to, co s tímto správným pravopisem provedla redakce, jsem neměl vliv.