Předseda není šéf!

Člověk by řekl, že slova předseda a šéf jsou na první pohled natolik odlišná, že je snad nikdo nemůže zaměňovat. Ale v médiích i v ústech politiků dochází k tomuto zaměňování dennodenně.

Předseda je člověk, který předsedá nějakému orgánu — např. svolává zasedání, předkládá návrhy, uděluje slovo a dohlíží na dodržování jednacího řádu. Předsedovy pravomoci vzhledem k lidem, kterým předsedá, jsou buď minimální nebo vůbec žádné.

Šéf je člověk, který svým podřízeným uděluje úkoly, dohlíží na jejich plnění a jeho pravomoci jsou obvykle značně rozsáhlé. Včetně pravomoci svého podřízeného vyhodit z práce.

Někdy se může stát, že šéf také vykonává funkci předsedy, např. na firemní poradě.

Příklad: Předseda strany není její šéf. Petr Mach nemá vůči mně nebo jinému členovi ve Svobodných žádné pravomoci. Když už, tak republikový výbor (jehož jsem členem) je šéf Petra Macha. Nemůže ho sice vyhodit, ale může ho úkolovat. Nic na tom nemění, že Petr Mach předsedá zasedání republikového výboru. A republikový sněm je šéf můj i předsedův, může nás kdykoliv z funkcí vyhodit oba dva.

Předseda sněmovny není její šéf. Sněmovna může předsedu dokonce vyhodit z funkce.

Předseda vlády naopak jakýsi kvazi-šéf je. Kdo bude nebo nebude ministrem je de iure rozhodnutí předsedy vlády, i když de facto je to rozhodnutí patřičných orgánů patřičných politických stran.

PS: Šéfka není šéfová. Tak jako starostová je manželka starosty, tak jako prezidentová je manželka prezidenta, tak starostka, prezidentka i šéfka jsou správná pojmenování osoby na dané funkci.