Učení páni zkušení

Já rád bych vám teď podotknul, nikdo z vás nemá tušení, že každý z vás je pěkný vůl.

http://zakony.idnes.cz/obcanurad.asp?r=obcanurad&c=A050422_000000_obcanurad_6619

A co se pod tímto odkazem praví?

…opředených zajímavými mýty a šířícími se mezigeneračně, žel úspěšně. Tím nejčastějším je tvrzení, že nemám-li sebou občanský průkaz (dále jen OP) do 500 metrů od domu (vzdálenosti se různí), policista mi může uložit pokutu ve výši 500 Kč…

Zakopaný pes ovšem tkví v tom, že povinnost mít občanský průkaz neznamená mít jej stále u sebe.

Tento článek sem dávám proto, aby se se mnou jistí pánové nehádali, když mají představu, že žijí ve větším právním banánistánu, než ČR ve skutečnosti je.