Zužujeme výběr

Protože deadline pro odeslané přihlášky se nebezpečným způsobem blíží jako Žižka, začal jsem se o vysokou školu zajímat o něco intenzivněji. Zapnutí forsáže ale teprve očekávám. Tento článek navazuje na článek o tomtéž z 6. června.

Universitas Carolina

Fakulta sociálních věd

Mediální a komunikační studia — Žurnalistika
Mediální a komunikační studia — Mediální studia (prozatímně vyřazeno pro nedostatek informací)
Mezinárodní teritoriální studia — Americká studia (prozatímně vyřazeno pro nedostatek informací)
Ekonomické teorie — Ekonomie (definitivně vyřazeno jako nevyhovující)

Filozofická fakulta
Anglistika-amerikanistika
Filologie — Angličtina (otevřou?)
Překladatelství a tlumočnictví (tady budou ještě bitky)
Filologie — Němčina (na 99 % vyřazeno pro příliš velké nároky u přijímací zkoušky)
Sociologie (definitivně vyřazeno pro nedostatek prostředků na přijímací řízení)

VŠE

Fakulta národohospodářská
Fakulta podnikohospodářská (prozatímně vyřazeno pro nedostatek prostředků na přijímací řízení

Proč chci být ekonom je napsáno v článku Ekonomie není věda o penězích

Tak o čem ta zpropadená ekonomie teda je, ty chytrej? Ekonomie je překvapivě univerzální vědou, ale ne zase tak univerzální, aby byla považována ze “chytračení o všem bez efektu”. Stručně je to věda o lidském jednání (… no tos nám to osvětlil, remcá šťoura). Zkrátka, ekonomie se zabývá jednáním lidí obecně, zkoumá podstatu jednání, k čemu vede, jeho důsledky. A abych to ještě více zamotal, ekonomie je v podstatě “jen” aplikovaná logika. A naprosto triumfálním propadákem bude mé prohlášení, že ekonomie není empirická věda (… no tak to už ses ale fakt zbláznil, navíc je to pěkná nuda — ale aspoň ne v Brně).

Tak a ještě abysme si ujasnili priority. Na všechny školy, kam se budu hlásit, chci. Problém je jenom ten, že je nemohu studovat všechny najednou. First best je amerikanistika-anglistika, second best zřejmě VŠE a third best žurnalistika.

Nebudu si dávat záchrany. V případě (docela pravděpodobného) totálního neúspěchu si sbalím pět švestek a odjedu vydělávat těžký prachy za hranice všedních dní a své vlasti.