Bye bye love

Sbohem láskoTuhle písničku a tenhle příspěvek bych rád věnoval jedné dívce a minulým krásným okamžikům s ní. (Na obrázku není ona, ale můj stav mysli :()

Refrén
Bye bye love
Sbohem lásko
Bye bye happiness
Sbohem radosti
Hello loneliness
Vítej samoto
I think I’m gonna cry
Myslím, že budu plakat
Bye bye love
Sbohem lásko
Bye bye sweet caress
Sbohem sladká pohlazení
Hello emptiness
Vítej prázdnoto
I feel like I could die
Cítím se jako kdybych umíral
Bye bye my love, goodbye
Sbohem má lásko, sbohem

There goes my baby
Tam jde má láska
With someone new
S někým novým
She sure looks happy
Určitě vypadá šťastně
I sure am blue
A já jsem určitě smutný
She was my baby
Byla mou láskou
Till he stepped in
Než do toho vstoupil on
Goodbye to romance
Sbohem vztahu
That might have been
Který mohl být

Refrén

I’m through with romance
Skončil jsem se vztahem
I’m through with love
Skončil jsem s láskou
I’m through with counting
Skončil jsem s počítáním
The stars above
Hvězd nad sebou
And here’s the reason
A tady je důvod
That I’m so free
Proč jsem tak volný
My loving baby
Má milovaná láska
Is through with me
Skončila se mnou

Refrén

Smutek