Kde přispět na pomoc migrantům a uprchlíkům

Vsadil jsem se s různými lidmi o výsledek amerických prezidentských voleb. Peněžní výhry jsem se rozhodl odkázat nějaké organizaci, která pomáhá migrantům a/nebo uprchlíkům.

Protože tohle není sféra, ve které se vyznám, zeptal jsem se odborníka od fochu, jak se říká, kamarádky Thuy a ta mi doporučila několik organizací. Přijde mi škoda, aby její snaha zůstala jenom v uvnitř naší konverzace v Messengeru, takže poskytuji seznam takto veřejně pro inspiraci vás dalších.

Nezapomeňte, že se blíží Vánoce, kdy máme otevřít nejenom svá srdce, ale i peněženky.

  • InBáze Poslání InBáze je pomáhat migrantkám a migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur. Web Inbáze, InBáze na Darujme.cz
  • Charita Česká republika Jako nejstarší dobročinná organizace s celostátní strukturou v České republice jsme zároveň největším nestátním poskytovatelem sociálních i zdravotních služeb. Naši síť tvoří více než 320 Charit různé velikosti – od malých farních až po ty diecézní nebo arcidiecézní. Pořádáme Tříkrálovou sbírku, nejrozsáhlejší sbírkovou akci u nás. Web Charity ČR, Charita ČR na Darujme.cz
  • META Jsme nevládní nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a pracovní integraci. Formou sociální služby pomáháme rodinám zorientovat se v českém vzdělávacím systému. Realizujeme kurzy češtiny různých formátů, zaměření a úrovní. Pedagogickým pracovníkům poskytujeme metodickou podporu a poradenství v oblasti vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Našim dlouhodobým cílem je zajistit plynulý integrační proces, během kterého se žákům, kteří pocházejí z odlišného jazykového a kulturního prostředí, dostává odpovídající podpory ukotvené v českém vzdělávacím systému. Prostřednictvím aktivit pro veřejnost napomáháme rozvoji otevřeného dialogu a porozumění mezi cizinci a většinovou společností. Web Mety, META na DarujSprávně.cz
  • Integrační centrum Praha Integrační centrum Praha (ICP) je obecně prospěšná společnost, která byla založena 14. 3. 2012 hlavním městem Praha za účelem efektivní koordinace integračních aktivit a navazování spolupráce mezi neziskovým sektorem, místní samosprávou a Magistrátem hl. m. Prahy. Web Integračního centra Praha
  • Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) OPU již 28 let pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. Mezi hlavní činnosti organizace patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a další cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro laickou i odbornou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců. Jedním z cílů OPU je boj proti xenofobii a rasové a národnostní nesnášenlivosti. Web OPU, OPU na Darujme.cz
  • Sdružení pro integraci a migraci Jsme lidskoprávní nezisková organizace hájící práva cizinců v České republice. Web Sdružení pro integraci a migraci, Sdružení pro integraci a migraci na Darujme.cz
  • Poradna pro integraci Poradna pro integraci je nestátní nezisková organizace – zapsaný ústav.  Poskytuje právní, sociální či psychosociální pomoc a podporu při vzdělávání. Dále poskytuje vyučování českého jazyka pro děti i dospělé a nabízí i doučování běžných školních předmětů. Web Poradny pro integraci, Poradna pro integraci na Darujme.cz
  • In Iustitia Věříme, že lze dosáhnout takové společnosti, v níž je spravedlnost dosažitelná pro všechny bez rozdílu barvy pleti, národnosti, víry, zdravotního stavu, sexuální orientace, věku, sociálního postavení, politického přesvědčení či světonázoru. Pomáháme lidem, kteří se setkali s předsudečným násilím nebo závažnými trestnými činy, prosadit jejich práva. Poskytujeme právní a  sociální služby, vydáváme odborné publikace, školíme odbornou veřejnost, zviditelňujeme téma předsudečného násilí doma i v zahraničí. Podílíme se na systémových změnách ve prospěch obětí předsudečných trestných činů a zvlášť zranitelných obětí. Web In Iustitia

Jak říká nápis na Soše svobody v New Yorku, která vítá migranty z východu:

„Nechť ke mně jde, kdo kles,
kdo chud, kdo volně dýchat sotva smí,
kdo bídným červem vprostřed plných měst.
Sem spěj, kdo domov, naděj nesměls mít,
mé světlo v zlaté bráně výš se nes.“

(–Emma Lazarus: The New Colossus (1883),do češtiny přebásnil Josef Gruber)

–Haeferl