Odpovědi pro GunLex

GunLex se ptá, kandidát odpovídá.

Otázky ohledně práva zákona dbalých občanů vlastnit střelnou zbraň:
1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou “malou” i násilnou kriminalitou?

Chtěl bych vyhnat policisty z kanceláří a zpoza dopravních radarů a přimět je k tomu, aby se věnovali věcem, které lidi skutečně trápí, tj. samozřejmě kriminalita. Ne tedy tomu, zda někdo jede ve městě 35 tam, kde je nesmyslná třicítka. A ne tomu, aby dávali pokuty za chůzi na červenou na přehledné rovné silnici.

Můj postoj ke zbraním, kam asi tato otázka míří, bude snad dostatečně objasněn níže.

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Ano. Styděl bych se sám před sebou, kdybych někomu zakazoval bránit se všemi dostupnými prostředky.

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

Jsem pro zmírnění podmínek včetně zrušení zbrojního průkazu.

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

To je velice těžká otázka. I pokud změníme legislativu ohledně sebeobrany, bude stále záležet na komunisty prolezlé justici, jak se k tomu postaví. Na místě je radikální reforma celé justice, po které volají i věhlasní právníci.

5) Jste pro zavedení obdoby americké “castle doctrine”, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

Ano.

Zbrojní zákon všeobecně:
V České republice podléhá držení a nošení zbraní ve stručnosti těmto podmínkám:
minimální věk pro vlastnictví zbraně je 18 let, pro nošení na veřejnosti 21 let
bezúhonnost, definovaná jako uplynutí určité doby od spáchání posledního úmyslného trestného činu (délka zkušební doby je odstupňována podle závažnosti činu)
žádné prokazatelné problémy s alkoholem či drogami
žádné vícenásobné (nikoli ojedinělé) přestupky proti občanskému soužití
žádné zdravotní potíže, které omezují nebo znemožňují bezpečné zacházení se zbraní
psychologické vyšetření není povinné, záleží na úvaze praktického lékaře, zda si jej vyžádá
prokázání teoretických znalostí (právní předpisy upravující držení a použití zbraně, konstrukce zbraní, první pomoc)
prokázání praktických dovedností (bezpečná manipulace se zbraní, rozebrání do stavu pro čištění, střelba na pevný cíl)

Po splnění těchto podmínek je vydání zbrojního průkazu nárokové (policie vydání nemůže odmítnout).
Nárokové je i vydání povolení k nošení zbraně pro sebeobranu.
Česká republika v praxi nerozlišuje mezi různými typy palných zbraní (pistole vs. lovecké zbraně apod.) a pro jejich držení platí v podstatě jednotná pravidla.
Všechny zbraně držené na zbrojní průkaz jsou registrovány u policie.

Chtěl byste na tomto stavu něco měnit? Pokud ano, popište co.

Ano, viz výše — zrušil bych zbrojní průkazy. Zrušil bych podmínku bezúhonnosti, protože i člověk, který spáchal trestný čin, má právo bránit se proti násilníkům.

Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:
1) Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

Můj postoj je snad již z výše řečeného poměrně jasný. Tak řeknu ještě toto: Oběť má navíc právo bránit se vším, co proti ní může použít potenciální násilník. Nezapomínejme ani na to, že národ, který drží zbraně, se lépe ubrání vládě, která se zvrhne v tyranii. Není to tak dávno, co naší zemi vládla tyranská vláda, takže bychom na to neměli zapomínat.

Výchozím bodem veškerého mého uvažování totiž je, že člověk si může pořídit co chce, a je na státu, aby dokázal, proč si něco koupit nesmí (rakety?), či byl v nákupu nějak omezen. Státu také není nic do toho, co kdo vlastní.

2) Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

Spíše ne. Účast “odborníků” na tvorbě nebo dokonce schvalování (!) legislativy mě docela upřímně hodně děsí. Tyto nátlakové organizace si vždycky vylobbují to, co je výhodné pro ně a ne pro občany.

3) Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají “podporujte svého šerifa”, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

Bohužel moc nevím, o co jde. Je jasné, že policie musí občas užít donucovací prostředky. Je ale nemyslitelné, aby je zneužívala jak proti občanům, kteří nejsou z ničeho podezřelí, tak i proti občanům, kteří sice podezřelí jsou, ale závažnost činu nebo ani přímo zákrok nevyžadují použití hrubé síly, natož zbraní.

4) Jste pro zvýšení pravomocí polici, pokud ano, v jakých oblastech a proč?

Ne. Aspoň dokud někdo pořádně nevyargumentuje, jakou další pravomoc musí policie získat.

Martin Pánek,
lídr Svobodných v Pardubickém kraji