Rerum naturalium doctor

Rerum naturalium doctorKdyž jsem přišel do prváku, nestačil jsem se divit. Moje známky z biologie za první pololetí byly 4, 1, 4, 4. Moje známky na vysvědčení z tohoto předmětu byly 3, 2, 3, 2 a naposledy jsem dostal 1. To bylo ale enem proto, že zezačátku roku se probíral vznik vesmíru, z čehož jsem se nechal vyzkoušet, lebo je to strašně lehký a pan doctor nám pak dával lehký prověrky. Tenhle článek ale nemá být vyprávění o studiu biologie, nýbrž soubor sebraných výpovědí pana doctora. Tak tedy do toho.

Objem mozku egyptopytheka byl 380 m3. To odpovídá dnešnímu šipmanzovi nebo Tomešovi.

o 365 dní později
Objem mozku egyptopytheka byl 380 m3. To odpovídá dnešnímu šipmanzovi nebo Studený.

Pan doctor vykládá o srdci…
Hanka: Pane profesore, mohl byste operovat, když tohle všechno víte?
Pan doctor: Nemoh, na to bych musel mít patřičný glejt o manipulaci s lidským tělem, ale u tebe bych ho nepotřeboval, Studená.

Ty máš teprve ten šikmej, jo? Z toho mně jdou šikmo voči už.

Já: To tam máme napsat všechny ty znaky, jo?
Pan doctor: Jo, napište je všechny… a co jich je… a co jich neni.

Pane bože, to už zas bude cvrlikat, jo?

Ta Davídková jede jak natočená deska.

Ta Kämpfová dneska piští jak bosorka… O Kamicový ani nemluvim. To je bosorka!

Já z toho snad dostanu infarkt myokardu. Tak mi to někdy v nestřeženém okamžiku připomeňte a já vám to doplním.

Můžem, Grechová?
Grechová mlčí
Ta mě fuckuje úplně nehorázně

Pan doctor: Nemůžeme říct, že před Velkým třeskem nebylo nic, protože i nic je něco, potřebovali bychom tedy opak něčeho, říkejme tedy, že tam bylo nenic.
dotaz ze třídy: Tomu někdo rozumí?
Pan doctor: Ne, ale je jim dobře…

Vrchol srdce leží 2 cm pod levou prsní bradavkou. Dívky si to vynásobí příslušným koeficientem.