Geile Zeit Skvělá doba

JuliTohle je ta písnička, na kterou se mě všichni ptaj. Lze ji slyšet v mém filmu z maturáku Déčáků při jednom z focení. A zpívá ji skupina Juli.

Hast du geglaubt, hast du gehofft, dass alles besser wird?
Věřil jsi, doufal jsi, že všechno bude lepší?
Hast du geweint, hast du gefleht, weil alles anders ist?
Plakal jsi, žadonil jsi, protože je všechno jinak?
Wo ist die Zeit, wo ist das Meer?
Kde je ta doba, kde je to moře?
Sie fehlt, sie fehlt hier.
Ta doba tu chybí.
Du fragst mich, wo sie geblieben ist.
Ptáš se mě, kde zůstala.

Die Nächte kommen, die Tage gehen,
Noci přicházejí, dny jdou,
es dreht und wendet sich.
točí se to a obrací
Hast du die Scherben nicht gesehen, auf denen du weitergehst?
Neviděl jsi ty střepy, po kterých jdeš dál?
Wo ist das Licht, wo ist dein Stern?
Kde je to světlo, kde je tvá hvězda?
Er fehlt, er fehlt hier.
Ta hvězda tu chybí.
Du fragst mich, wo er geblieben ist.
Ptáš se mě, kde zůstala.
Wird alles anders?
Bude všechno jinak?

Ja ich weiß, es war ‘ne geile Zeit,
Ano, vím, byla to skvělá doba,
uns war kein Weg zu weit.
žádná cesta nám nebyla moc daleká.
Du fehlst hier.
Chybíš tu.
Ja ich weiß, es war ‘ne geile Zeit,
Ano, vím, byla to skvělá doba,
hey, es tut mir Leid,
hej, je mi to líto,
es ist vorbei
je to pryč
es ist vorbei
je to pryč
es ist vorbei
je to pryč

Du willst hier weg, du willst hier raus, du
Chceš odtud pryč, chceš odtud ven, ty
willst die Zeit zurück.
chceš tu dobu zpátky
Du atmest ein, du atmest aus,
Nadechneš se, vydechneš,
doch nichts verändert sich.
a přece se nic nezmění
Wo ist die Nacht, wo ist der Weg?
Kde je ta noc, kde je ta cesta?
Wie weit, wie weit noch?
Jak daleko, jak daleko ještě?
Du fragst mich, wo wir gewesen sind.
Ptáš se mě, kde jsme zůstali.
Wird alles anders?
Bude všechno jinak?
Wird alles anders?
Bude všechno jinak?
Wird alles anders?
Bude všechno jinak?

Ja ich weiß, es war ‘ne geile Zeit,
Ano, vím, byla to skvělá doba,
uns war kein Weg zu weit.
žádná cesta nám nebyla moc daleká.
Du fehlst hier.
Chybíš tu.
Ja ich weiß, es war ‘ne geile Zeit,
Ano, vím, byla to skvělá doba,
hey, es tut mir Leid,
hej, je mi to líto,
es ist vorbei.
je to pryč.

Ja ich weiß, es war ‘ne geile Zeit,
Ano, vím, byla to skvělá doba,
hey es tut mir Leid
hej, je mi to líto,
es ist vorbei.
je to pryč.

Die Lichter sind aus,
Světla jsou zhasnutá,
es ist schwer zu verstehen,
je těžké porozumět,
du siehst hilflos zu,
bezmocně přihlížíš,
wie die Zeiger sich drehen
jak se ručičky otáčí
du siehst deinen Stern
vidíš svou hvězdu
Ihn kann nichts mehr zerstören
Ji už nemůže nic zkazit
denn du weißt dass es geil war
neboť víš, že to bylo skvělé
dass es geil war
že to bylo skvělé
Denn du weißt dass es geil war
Neboť víš, že to bylo skvělé

Ja ich weiß, es war ‘ne geile Zeit,
Ano, vím, byla to skvělá doba,
uns war kein Weg zu weit.
žádná cesta nám nebyla moc daleká.
Du fehlst hier.
Chybíš tu.
Ja ich weiß, es war ‘ne geile Zeit,
Ano, vím, byla to skvělá doba,
hey, es tut mir Leid,
hej, je mi to líto,
es ist vorbei.
je to pryč.

Ja ich weiß, es war ‘ne geile Zeit,
Ano, vím, byla to skvělá doba,
hey es tut mir Leid
hej, je mi to líto,
es ist vorbei.
je to pryč.
Es ist vorbei
Je to pryč
Es ist vorbei
Je to pryč
Es ist vorbei
Je to pryč