Svatá pravda

Napsal ji pan Vojtěch Varyš a vyšla na dnešním Viditeném Mackovi:

Dokud existuje ministerstvo školství, dokud existují tuny administrativních a byrokratických předpisů, dokud existují ministerské doložky k učebnicím, dokud existují osnovy (ať už se jmenují osnovy nebo rámcově vzdělávací programy), dokud existuje představa, že nějaké “učivo” je třeba “probrat”, dokud se běžně užívají spojení slov jako “klíčové kompetence”, dokud existuje školní inspekce, dokud se bude od učitelů požadovat formální kvalifikace bez ohledu na to, jaké je jejich skutečné vzdělání, dokud začíná většina škol ráno v osm, dokud se na většině škol bude řešit především přezouvání, docházka a kázeňské potíže žáků, tak jsou peníze až druhořadým problémem.

11 thoughts on “Svatá pravda”

  1. Já žádného Vojtěcha Varyše neznám, takže nejsem způsobilý tuto otázku zodpovědět :)

  2. Já nevím, jestli je to ten samý, ale waiders se jmenuje Vojtěch Varyš. Třeba si všimne, že k němu odtud někdo přišel, a celou věc nám osvětlí.

  3. Proč tě to hodilo do moderace předtím, jsem věděl — odkazy. Ale proč teď, to nemám tušení. Sorry.

    To bych se snad přidal k Okultu.

  4. na druhou stranu — člověk v té škole prakticky nemusí nic dělat (ať už jde o SŠ či VŠ), nějak dostuje, něco málo se i naučí a je za vodou ;-)

  5. Waiders bude mít radost, že se rozdělil na osobnost, kterou místní pan domácí nenávidí, a na osobnost, s níž bezvýhradně souhlasí.

  6. Souhlasím s tímto názorem. Na tom, že jinde mlel kraviny, to nemění zhola nic.

Comments are closed.