Svoboda

“Svoboda znamená svobodně prohlásit, že dvě a dvě jsou čtyři. Jestliže toto je dáno, všechno ostatní z toho vyplyne. ”
~ George Orwell, 1984

1984

Respect

Respect“I’m not concerned with your liking or disliking me… All I ask is that you respect me as a human being.”

“Nezabývám se tím, jestli mě máš rád nebo nemáš… Jediné, o co žádám, je, abys mne respektoval jako lidskou bytost.”
~ Jackie Robinson

Jak říká Ali G.: R-E-S-T-E-C-P! We must restecp each other!

This summer’s end

Láska“Love the heart that hurts you, but never hurt the heart that loves you.”
“Miluj srdce, které zranilo, ale nikdy nezraň srdce, které tě miluje.”

~ Vipin Sharma

Tohle léto se snad všechno spiklo.

Prázdniny

“No man needs a vacation so much as the person who has just had one.”
“Nikdo nepotřebuje prázdniny tolik jako ten, komu právě jedny skončily.”

~ Elbert Hubbard

Prázdniny

Užívejte prázdnin!

Not all tears are an evil

“Here at last, dear friends, on the shores of the Sea, comes the end of our fellowship in Middle-earth. Go in peace! I will not say: do not weep; for not all tears are an evil.”
~ Gandalf, at the Grey Havens

“Zde konečně, drazí přátelé, na březích Moře, přichází konec našeho společenstva ve Středozemi. Buďte v míru! Neřeknu ‘neplačte’, protože ne všechny slzy jsou ke škodě.”
~ Gandalf v Přístavech

Not all tears are an evil