Thatcherová o trhu

Převzato z EUportálu.

Pokud si však můžeme odnést nějaké poučení z hospodářského vývoje v letech 1987 až 1990 — potvrzené od té doby okolnostmi předcházejícími neslavnému vystoupení Británie z ERM v roce 1992 — dá se shrnout do věty, kterou jsem pronesla v Dolní sněmovně a která tak rozzuřila Nigela, protože vystihovala veškeré rozpory mezi námi: “Neexistuje žádný způsob, jak napálit trh.” Mohla jsem k tomu ještě dodat: “A když se o to pokusíte, napálí zaručeně trh vás.”

Víra, že chytrý člověk dokáže potlačit tržní mechanismy — a Nigel Lawson byl jedním z nejchytřejších lidí v britské politice — je věčným pokusem pošetilých. Tato pošetilost nás přišla draho. Myšlenka, že jiní chytří lidé — a Jacques Delors patřil k nejchytřejším politikům v Evropě — postaví babylónskou věž na nestejnorodých základech starobylých národů, různých jazyků a různých ekonomik, je však mnohem nebezpečnější. A pořád se na této chatrné stavbě pracuje.

~ Margaret Thatcherová: Roky na Downing Street…, s. 496

2 thoughts on “Thatcherová o trhu”

Comments are closed.