Lord Monckton o Margaret Thatcherové

Z nebe bude Margaret Thatcherová, nejlepší přítel, kterého kdy Spojené státy měly, pozorovat nyní nevyhnutelnou dezintegraci ponuré evropské tyranie úředníků, jejíž neúspěch předvídala, i když za to zaplatila koncem v politice.

Margaret byla jedinečná: zarputilá bojovnice za lidi proti vládě, za daňové poplatníky proti byrokratům, za zaměstnance proti odborům, za Nás proti Nim, za volné trhy proti státnímu řízení, za privatizaci proti znárodňování, za svobodu proti socialismu, za demokracii proti komunismu, za prosperitu proti národnímu bankrotu, za právo proti mezinárodnímu terorismu, za nezávislost proti globální vládě; vizionářka mezi trpaslíky; akční žena mezi snílky; státník mezi politiky; ničitelka tyranií od arogantní Argentiny přes invazivní Irák až po barbarský Sovětský svaz.

Měřítkem krátkozrakosti a nevděku jejích parlamentních kolegů je to, že ji vyhodili z úřadu poté, co slavně odvětila “Ne, ne, ne!” na podvodný návrh nejvyššího soudruha komisaře z Bruselu, že Evropský parlament eunuchů by měl nahradit národní parlamenty, že tajná klika anonymních soudruhů komisařů by se měla stát evropskou nejvyšší vládou a tápající Evropská rada jejím senilním senátem, a tím tak znovuzapočali smutný, zřetelný úpadek země, kterou Margaret na krátkou a nádhernou chvíli učinila opět velkou. Continue reading “Lord Monckton o Margaret Thatcherové”

Thatcherová o trhu

Převzato z EUportálu.

Pokud si však můžeme odnést nějaké poučení z hospodářského vývoje v letech 1987 až 1990 — potvrzené od té doby okolnostmi předcházejícími neslavnému vystoupení Británie z ERM v roce 1992 — dá se shrnout do věty, kterou jsem pronesla v Dolní sněmovně a která tak rozzuřila Nigela, protože vystihovala veškeré rozpory mezi námi: “Neexistuje žádný způsob, jak napálit trh.” Mohla jsem k tomu ještě dodat: “A když se o to pokusíte, napálí zaručeně trh vás.”

Víra, že chytrý člověk dokáže potlačit tržní mechanismy — a Nigel Lawson byl jedním z nejchytřejších lidí v britské politice — je věčným pokusem pošetilých. Tato pošetilost nás přišla draho. Myšlenka, že jiní chytří lidé — a Jacques Delors patřil k nejchytřejším politikům v Evropě — postaví babylónskou věž na nestejnorodých základech starobylých národů, různých jazyků a různých ekonomik, je však mnohem nebezpečnější. A pořád se na této chatrné stavbě pracuje.

~ Margaret Thatcherová: Roky na Downing Street…, s. 496