To neděláš dobře, Jaromíre, že obhajuješ vlajku Konfederace

Amazon a eBay se rozhodli stáhnout ze svých webů vlajku americké Konfederace. (Ona to ve skutečnosti vlajka Konfederace vůbec není a nikdy nebyla, je to bitevní vlajka armády Severní Virginie, ale to není pro účely článku podstatné, protože dnes je všeobecně brána za symbol Konfederace.)

Apple udělal něco ještě blbějšího než Amazon a eBay a vyřadil z iTunes historické hry, kde se vlajka objevuje. Všechny tři společnosti na to sice mají svaté právo, ale my si o nich zase můžeme myslet, že je to hloupost a pokrytectví, protože vlajky Sovětského svazu a trička s Che Guevarou evidnentně nevadí.

Stejně tak je ale chybné vlajku Konfederace obhajovat, nechat si ji vlát na zahradě, dávat si ji jako profilovou fotku na FB atd.

Proč? Protože Konfederované státy americké (CSA) byly založeny kvůli otroctví. Viz např. ústavu CSA:

“No […] law denying or impairing the right of property in negro slaves shall be passed.”

Nebo vyhlášení nezávislosti. Jižní Karolína:

“an increasing hostility on the part of the non-slaveholding States to the institution of slavery”, “they have denounced as sinful the institution of slavery”, “the election of a man to the high office of President of the United States, whose opinions and purposes are hostile to slavery” atd.

Nebo Texas:

“maintaining and protecting the institution known as negro slavery–the servitude of the African to the white race”, “destroying the institutions of Texas and her sister slave-holding States” atd. atd.

Ústava USA má svoje problémy, zejména, co se otroctví týče, ale jednak nezakazovala zakázat otroctví a jednak tento článek jasně ukazuje, že CSA nebyly oproti USA žádnou zemí svobody.

Ano, Lincoln porušoval všelijaká ústavní práva Američanů, ale Konfederace na tom nebyla o moc lépe. Konfederační ústava se od té seveřanské nijak moc neliší, pravomocí vládě ubírá jenom málo, jiné zase přidává, prezidentovi ponechává tyranskou pravomoc nerespektovat habeas corpus a nechává vládě i pravomoc vyvolávat svoji novou občanskou válku. Oba státy srovnává Jason Kuznicki v tomto videu (i když to Slovensko je trochu úlet).

Měly CSA právo vystoupit z Unie? Spíše se kloním k tomu, že ano, nicméně by bylo lepší v Ústavě USA přesně zakotvit možnost a proces vystupování z Unie. Avšak důvod vystoupení (ano, sporů mezi Jihem a Severem bylo více, např. cla, ale otroctví bylo tím nejhlavnějším důvodem, viz výše) není zrovna jeffersonovský. Jefferson totiž v Deklaraci nezávislosti píše:

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.–That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, –That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes

Jefferson tedy říká, že je právo lidí změnit nebo zrušit svoji vládu, pokud je tato vláda destruktivní vůči životu, svobodě a hledání štěstí. A dále říká, že dlouhotrvající vlády by neměli být měněny kvůli pomíjivým důvodům, což nám diktuje rozvážnost.

Jefferson neříká, že by se vláda měla měnit kvůli tomu, že nám zakazuje vlastnit jiné lidi!

Chápu, že někteří berou jižanskou vlajku jako symbol rebélie. V tom ale lépe poslouží např. Gadsden Flag (dnes používána hlavně libertariány, ale obvyklá ve Válce za nezávislost). Někteří mají jižanskou vlajku jako symbol secese a vzdoru útlaku centralistické vlády. Opět zde mnohem lépe poslouží argumentace Jeffersonovou Deklarací nezávislosti, sám Jefferson nebo první vlajka USA.

Ano, v obou republikách bylo možno vlastnit otroky. Ale rozdíl mezi USA a CSA je totiž v tom, že USA byly skutečně založeny kvůli svobodě a omezení moci panovníka (např. jako vzdor proti nadměrnému zdanění nebo jako vzdor proti policejním zátahům s obecným povolením k prohlídce, jako vzdor proti zásahům do všemožných práv… viz dobové texty, Deklaraci nezávislosti, Bill of Rights apod.), kdežto CSA byly založeny kvůli vlastnění otroků. Nemyslím si tedy, že je dobré, aby libertariáni, konzervativci nebo secesionisté používali tuto vlajku.

Je také pravda, že vlajka se používá jakožto symbol “Southern Heritage”. Chápu, že pro lidi z jihu USA je důležité, že jejich USA jsou jiné než New York a Washington a chtějí k tomu mít nějaký symbol. Nemyslím si ale, že je vhodné, aby svůj patriotismus vyjadřovali rasistickým symbolem. To si ale musí vyřešit sami.

My ostatní, zejména čeští libertariáni, vyberme si prosím jiné symboly a jiné příklady, kde budeme argumentovat ve prospěch secese a proti centralizaci. Konfederace nám dělá špatné jméno.

2 thoughts on “To neděláš dobře, Jaromíre, že obhajuješ vlajku Konfederace”

  1. Tak. A zákonem to zakázat. Hajzlové! Berou za symbol co je napadne a žádnej órdnung v tom není!
    P.S.
    Ty Vaše obavy o demokracii jsou… humorné.

Comments are closed.