Vyhlášení výsledků hádanky č. 2

V pondělí jsem se vás zeptal, kolik zákonů si myslíte, že se vyrábí v Bruseli a kolik v Berlíně, Londýně, Praze nebo Helsinkách.

Tipy byly tyto:

area: 90 %
Ema: 65 %
RF: 20 %
LM: 60 %
Ellanor: 80 %
belkar: 100 %
Hosti: 90 %

Nikdo jiný netipoval, ale možná jste si aspoň něco mysleli :). Teď tedy ke správné odpovědi. A držte si klobouky.

Spolkové ministerstvo spravedlnosti srovnalo počet právních aktů Spolkové republiky Německo s počtem právních aktů Evropské unie v letech 1998-2004. Výsledek: 82 % vychází z Bruselu, pouze 18 % z Berlína. !!!

Vítězem ankety se tedy stává Ellanor. Gratuluju, Pájo :)

Údaje ze Spolkového ministerstva spravedlnosti hovoří jasně: největší část ze současných právních předpisů v Německu b\la dohodnuta mezi Radou Ministrů (zástupci členských států v Bruselu), a nikoli v německém Parlamentu. A každé nařízení, které je přijato německou vládou v Radě ministrů, musí být v Bundestagu zařazeno do německého zákoníku. Ústava předpokládá, že parlament působí jako ústřední aktér při utváření politického společenství. Proto si musíme položit otázku, zda Německo může ještě stále být bezvýhradně nazýváno parlamentní demokracií.

~ Roman Herzog (bývalý německý spolkový prezident a bývalý německý spolkový ústavní soudce) a Lüder Gerken (ředitel Centra pro evropskou politiku), Die Welt: 13. ledna 2007

Tak co? Pořád ještě si myslíte, že EU není akceschopná a že potřebuje Lisabonskou smlouvu pro zvýšení akceschopnosti? Děkuji, nechci.

Vždyť v EU pochází z Brusele víc zákonů než v USA z Washingtonu!

Evropská unie nemá být pán, má to být správce. Pány mají být suverénní státy. (Principal-agent problem.)

Zkrátka a dobře, ten, kdo požaduje větší akceschopnost EU, je nebetyčný vůl.

Ještě dvě věci na závěr:

Včera jsem se v Laissez Faire dočetl, že Evropská unie konečně vyslyšela 300 let starou Petici výrobců svíček a zavedla 66% dovozní clo na svíčky. Když jsem to četl, málem jsem spadl ze židle. Tu petici si prosím přečtěte. Bude vás to stát půlhodinku času a budete mnohem chytřejší.

A teď se podívejte na tohle video. Musíte tedy umět anglicky nebo německy.

Na video upozornil Lokutus.

3 thoughts on “Vyhlášení výsledků hádanky č. 2”

  1. Podle evropské směrnice “94/62/EU” je osmdesát dvojce 90 mnohem blíže, než 80!

Comments are closed.