Trolling level: MVČR

To nevymyslíš.

Podle zákona o volbách do Evropského parlamentu musí kandidáti předložit osvědčení o českém občanství. Což už je na první pohled absurdita non plus ultra. Člověk má dokládat ministerstvu vnitra, že mu ministerstvo vnitra samo od sebe udělilo občanství.

More >