Výroková logika

Při jarním tahu na rozmožiště dochází na řadě míst ke značnému úhynu obojživelníků pod koly aut. Jedná se o lokality, kde tito živočichové musejí při cestě k nezbytné vodní ploše překonat frekventovaný úsek silnice.

Které z následujících tvrzení vyplývá z uvedeného textu?

(A) Obojživelníci často hynou pod koly aut, a to stejnoměrně po celý rok.
(B) Obojživelníci potřebují k rozmnožování vodní plochu.
(C) Živočichové musejí při cestě za potravou překonávat frekventované úseky silnice.
(D) Obojživelníci často na jaře hynou pod koly aut, a to tam, kde nemají vhodnou vodní plochu.
(E) Žádná z možností (A) až (D) z textu nevyplývá.

Správná odpověď: B

Námitka: Pojem rozmnožistě nelze podle údajů v textu ztotožnit s pojmem vodní plocha. V textu je sice řečeno “k nezbytné vodní ploše”, ale už z toho nevyplývá k čemu je nezbytná, může to být i chápáno tak, že vodní plocha je nezbytná k další cestě na rozmnožiště tj. samotná vodní plocha není potřebná k rozmnožování. Proto si myslím, že odpověď B z informací v textu přímo nevyplývá, a správná je odpověď E.

Vyjádření komise:
Úloha je v pořádku. Rozmnožiště a nezbytná vodní plocha jsou jedno a totéž, jinak by slovo „nezbytná“ v textu vůbec nedávalo smysl. Vodní plocha je jednoznačně nezbytná k rozmnožování, a je konkretizací výrazu „rozmnožiště“. Text je v tomto ohledu jasný a B je jediné tvrzení, které z textu vyplývá.

Tak buď jsem tatar, anebo to není komise, ale přitakávači zadavatelů.

Ale jinak mám percentil 93,67 %. To mi stačí ke štěstí.