Komu zvoní hrana

TerezínVčera jsem byl s dějepisným seminářem na školním výletě v Terezíně. Několik lidí se mě zeptalo, jestli se mi líbilo. Neuměl jsem odpovědět. Výlet to byl povedený, ale na takovém místě se vám přece nemůže líbit… Obrázky 14letých a menších dětí, většinou příroda — touha po svobodě — nebo naopak temné motivy, a u nich napsáno buď přežil/a, nebo datum a Osvětim… brrr

Celý den jsem myslel na tuto báseň:

Any man’s death diminishes me, because I am involved in mankind; and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee.
~ John Donne

Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem součástí lidstva. A proto se nikdy neodvažuj ptát, komu zvoní ta hrana. Zvoní tobě. ~ John Donne