Jak často najdete lásku svého života? Jednou. Once.

“Malý film zvaný Once mi dal dostatek inspirace, aby vydržela do konce roku.”
~ Steven Spielberg, 23. května 2007

Dnes si přeložíme a pustíme jednu písničku z toho filmu.

I think it’s time, we give it up
Myslím, že nastal čas, abychom to vzdali
And figure out what’s stopping us
A zjistili, co nám brání
From breathing easy, and talking straight
Jednoduše dýchat a mluvit přímo
The way is clear if you’re ready now
Ten způsob je jasný, pokud jsi připravená
The volunteer is slowing down
Dobrovolník zpomaluje
And taking time to save himself
A bere si čas, aby se zachránil

The little cracks they escalated
Ty malé prasklinky se rozrostly
And before you know it is too late
A dřív než poznáš, že je příliš pozdě na to
For making circles and telling lies
Motat se v kruhu a lhát

You’re moving too fast for me
Jsi na mě moc rychlá
And I can’t keep up with you
A já ti nestačím
Maybe if you slowed down for me
Možná, kdybys kvůli mně zpomalila
I could see you’re only telling
Viděl bych, že jenom
Lies, lies, lies
Lžeš, lžeš, lžeš
Breaking us down with your
Bouráš nás svým
Lies, lies, lies
Lhaním, lhaním, lhaním
When will you learn
Kdy se poučíš

The little cracks they escalated
Ty malé prasklinky se rozrostly
And before you know it is too late
A dřív než poznáš, že je příliš pozdě na to
For making circles and telling lies
Motat se v kruhu a lhát

You’re moving too fast for me
Jsi na mě moc rychlá
And I can’t keep up with you
A já ti nestačím
Maybe if you slowed down for me
Možná, kdybys kvůli mně zpomalila
I could see you’re only telling
Viděl bych, že jenom
Lies, lies, lies
Lžeš, lžeš, lžeš
Breaking us down with your
Bouráš nás svými
Lies, lies, lies
Lžemi, lžemi, lžemi
When will you learn
Kdy se poučíš

So plant the thought and watch it grow
Tak zasaď tu myšlenku a sleduj, jak roste
Wind it up and let it go
Ukonči to a nech to být

A tady je trailer, co už neni na FFFilmu.

PS: Námitky k překladu vítám! Zejména ty kruhy a ten dobrovolník mi nějak nevoní :-/