Melčák, Pohanka a lid

Ústava České republiky říká:

Článek 2

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.

Dle ústavy se tedy vládne z vůle lidu. Nikoliv z vůle přeběhlíků. Miloš Zeman správně řekl, že pokud poslanci odcházejí z našeho tábora, jsou to samozvanci a zaprodanci, pokud do našeho tábora, jsou to konstruktivní poslanci. Nesouhlasím s tím, aby vláda stála na podpoře přeběhlíků.

Souhlasím s Jiřím Ropuchou Paroubkem, že by se poslanci Melčák a Pohanka měli vzdát poslaneckého mandátu. Nemáme sice vázaný mandát, čili je k tomu nikdo nemůže ani náznakem nutit, ale udělat by to měli. S jejich vyloučením ze strany souhlasím.

K vládě se vyjádřím až po hlasování o důvěře.