Sic

Děcka, dnes si vysvětlíme, co znamená sic. Ne české slovo sic(e), nýbrž takové to sic, co se píše do závorek urpostřed vět, a nikdo neví, co znamená.

Sic je latinské slovo znamenající “takto”, “tak” nebo “právě tak”. Při psaní se dává do závorek a obvykle se píše kurzívou — (sic) —, což značí, že nesprávný nebo neobvyklý pravopis, fráze, interpunkce nebo jiný předchozí jev je doslovná reprodukce citovaného originálu a není to chyba přepisu.

Může být užito, aby ukázalo, že neobvyklé nebo archaické slovo je napsáno přesně, nebo aby zvýraznilo chybu, často za účelem zesměšnění nebo ironie, jako v tomto příkladu:

“Já tady už nikdy nepřindu (sic),” řekl a odjel domů do Brna.

***

Dal jsem to i na Wikipedii, čímž jsem defloroval svoje wikipanenství.