Skořápky

Se skořápkami má lidstvo problém snad od svého počátku. Nemyslím teď skořápky vajíček, ale takovou tu hru, kdy ať děláte, co děláte, ten týpek si kuličku vždycky nějak prohodí pod rukou a prostě to poděláte. Nebyli bysme ale v českém právním banánistánu, abysme ke skořápkám neměli svůj zvláštní postoj. Je sice legální střílet po lidech, ale nelegální je hrát skořápky. Obdivuji zvláště intelektuální rozměr následujících vět:

Soud spočetl, že při celkovém počtu tří kalíšků má provozovatel dvojnásobnou šanci získat sázku. “Je tedy zřejmé, že tato hra rovné možnosti výhry pro účastníky nezaručuje,” uvedl soud v usnesení.

Ještě štěstí, že máme tak počtářsky vyzbrojené soudy. Skoro to vypadá, že na PrF KU se snad hlásí matematici.

Dnes vyšel na Latríně článek, který jsem právě dokonale vyloupil, ale neodkážu naň, protože už tam je řešení. Dám vám tedy i tu hádanku. Mějme tři stejné krabice. V jedné z nich se nachází kočka, v obou zbývajících se nachází propiska Amway. Vaším úkolem je ukázat na jednu z krabic. Poté já (znaje, co jsem vložil do které krabice) odhalím jednu z krabic s propiskou (nikoliv tu, na kterou jste ukázali). Zbývají tedy dvě krabice. V jedné je propiska, ve druhé kočka. A teď to přijde — vy své rozhodnutí můžete, ale nemusíte změnit. Poté, co se rozhodnete změnit/zůstat, vám krabici otevřu a vy si domů odnesete buď propisku, anebo kočku. Kruciální otázka, která vás bude budit ze spaní ještě za týden, zní: Co uděláte, abyste si odnesli domů kočku? Jde to nějak udělat? Existuje vyšší pravděpodobnost výhry (= kočka), když změníte, když zůstanete, anebo zůstává pravděpodobnost stejná?

Pozn.: Není v tom chyták, ani finta na diváci. Je to matematický problém. Jeho jméno vám neřeknu, používat google umí i na KU.

Pozn. 2: Kdo to zná, nebude ostatním kazit hru.