Svobodní budou hájit svobodu člověka proti dalším daním, zákazům a nařízením

Moje volební vizitka lídra Pardubického kraje v Českém rozhlase. Řekl jsem toto:

[audio:http://dings.mmister.com/vizitka-rozhlas.mp3]

A chtěl jsem říct toto:

1. Teď máte přesně jednu minutu na představení programu? (k dispozici 60 sekund)
Programem Strany svobodných občanů je méně státu, více občanům. Víme, že štíhlý stát = bohatý občan. Jsme pro nízké daně a rušení dotací. Zrušíme daň z příjmu fyzických osob a DPH snížíme na 15 %. Zrušíme také 26 úřadů, jejich seznam i se zdůvodněním najdete na svobodni.cz.

Jsme jedinou stranou na české politické scéně, která ví, že EU má alternativu. V současnosti vytváří 80 % našich zákonů nikým nevolení byrokrati v Bruselu. O takovou Evropu nestojíme. Přejeme si Evropu, kde mezi sebou lidé různých národností obchodují, spolupracují spolu, kde pořádáme studentské výměnné pobyty a kde můžeme pracovat v cizích zemích atd. K tomu ale nepotřebujeme Evropskou unii. Smlouvy o EHP a o Schengenském prostoru nám zaručují volný obchod i volný pohyb i po vystoupení z EU.

Zavedeme také lidové veto, což znamená, že občané budou moci vetovat parlamentem přijaté zákony, se kterými nesouhlasí. Ve Švýcarsku tento systém funguje po staletí.

2. Co je podle Vás největším problémem kraje, ve kterém kandidujete? (k dispozici 30 sekund)
Svobodní nekandidují do Sněmovny, aby tam řešili problémy jednotlivých krajů. Od toho jsou krajská zastupitelstva. Svobodní bez ohledu na to, z jakého budou zvoleni kraje, budou hájit svobodu člověka proti dalším daním, zákazům a nařízením.

3. Jak byste z pozice poslance/poslankyně chtěl/a pomoci tento problém řešit? (k dispozici 30 sekund)
Poslanci nejsou velvyslanci krajů. Svobodní budou hlasovat proti všem zákonům, které budou jakkoliv omezovat svobodu lidí. Naopak Svobodní podpoří vládu, která se zaváže vyrovnat státní rozpočet, která slíbí vyjednat v Bruselu výjimku, abychom nemuseli zavádět euro, která se zaváže zrušit povinné přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty a dotace na solární panely.

4. Považujete protikorupční opatření u nás za dostatečná? Pokud ne, jaká budete podporovat? (k dispozici 30 sekund)
Všechny strany se silácky bijí do hrudi, že zatočí s korupcí. Jejich plány ale bez výjimky znamenají, že korupce bude více. Svobodní vědí, že tam, kde není co přerozdělovat, neexistuje korupce. Korupce není příčinou špatného stavu státu, špatný stav státu je příčinou korupce. Omezme stát a lobbisté a kmotři zmizí. Stát dělá řadu věcí, které mnohem lépe zvládne soukromý sektor. Za samozřejmost považujeme, že všechny smlouvy se státem musí být veřejně dostupné na internetu.

5. Bude Vaše strana navrhovat nějaká konkrétní opatření pro oživení ekonomiky a snížení nezaměstnanosti? Pokud ano, jaká? (k dispozici 30 sekund)
Ano. Recept je velmi jednoduchý. Snižme daně, odstraňme nesmyslné regulace a ekonomika poroste. Čím více razítek člověk potřebuje, aby mohl začít podnikat, čím více lejster musí vyplňovat, tím menší je šance, že se kreativní lidé pustí do podnikání. Byrokracie ubíjí jejich talent. Zrušíme daň z příjmu pro živnostníky a zaměstnance a zrušíme úřady, které jim hází klacky pod nohy. Podnikatelská aktivita tím oživne.

6. Jste spokojen/a s prestiží, jakou má politika mezi lidmi? Pokud ne, co chcete dělat pro její zvýšení? (k dispozici 30 sekund)
Politici mají takovou prestiž, jakou si zaslouží. Pokud strany do parlamentu posílají politiky, kteří nemají ani ponětí o ekonomice nebo mezinárodních vztazích a jediné, co umí, je odklánět peníze a nařizovat druhým, jak mají žít, je logické, že mají špatnou pověst. Tím, jak regulují stále více a více oblastí našeho života, naštvou proti sobě s každým přijatým zákonem více lidí. Řešením je regulace zrušit a nechat lidi žít ve svobodné společnosti založené na dobré vůli, ne na nařízeních plněných pod pohrůžkou policejního obušku.

Vím, že to není žádný moc přesvědčivý výkon, ale dělal jsem to poprvé. A upřímně, když jsem odcházel z rozhlasu, myslel jsem si, že to bude znít ještě mnohem hůř.

Mimochodem, znáte můj štek na BBC? :)

3 thoughts on “Svobodní budou hájit svobodu člověka proti dalším daním, zákazům a nařízením”

  1. Obsah sdělení dalece převažuje jakékoli nedostatky v jeho prezentaci! A to je podstatné!

Comments are closed.