Wake Me Up When September Ends

Tenhle překlad se mi moc nepoved. Ono je to totiž tim, že originálu vlastně nerozumim. No, třeba se v komentářích najde anglista-rocker, co mi napoví. Vzbuďte mě, až září skončí. Tedy adekvátně dnešnímu datu :)

Summer has come and passed
Léto přišlo a odešlo
The innocent can never last
Nevinnost nikdy nevydrží
wake me up when September ends
vzbuďte mě, až září skončí

like my father’s come to pass
jako zemřel můj otec
seven years has gone so fast
sedm let uteklo tak rychle
wake me up when September ends
vzbuďte mě, až září skončí

here comes the rain again
teď zase přichází déšť
falling from the stars
který padá z hvězd
drenched in my pain again
jsem opět promoklý svou bolestí
becoming who we are
stávám se tím, kým jsme

as my memory rests
moje paměť odpočívá
but never forgets what I lost
ale nikdy nezapomene na to, co jsem ztratil
wake me up when September ens
vzbuďte mě, až září skončí

summer has come and passed
léto přišlo a odešlo
the innocent can never last
nevinnost nikdy nevydrží
wake me up when September ends
vzbuďte mě, až září skončí

ring out the bells again
rozezvoňte zase zvony
like we did when spring began
jako jsme je rozeznili na začátku jara
wake me up when September ends
vzbuďte mě, až září skončí

here comes the rain again
teď zase přichází déšť
falling from the stars
který padá z hvězd
drenched in my pain again
jsem opět promoklý svou bolestí
becoming who we are
stávám se tím, kým jsme

as my memory rests
moje paměť odpočívá
but never forgets what I lost
ale nikdy nezapomene na to, co jsem ztratil
wake me up when September ends
vzbuďte mě, až září skončí

Summer has come and passed
Léto přišlo a odešlo
The innocent can never last
Nevinnost nikdy nevydrží
wake me up when September ends
vzbuďte mě, až září skončí

like my father’s come to pass
jako zemřel můj otec
twenty years has gone so fast
dvacet let uteklo tak rychle
wake me up when September ends
vzbuďte mě, až září skončí
wake me up when September ends
vzbuďte mě, až září skončí
wake me up when September ends
vzbuďte mě, až září skončí

3 thoughts on “Wake Me Up When September Ends”

 1. Ona je otázka, proč z toho překládat víc než název – ten je fakt chytlavý, zbytek je upřímně řečeno matoucí vata. Takže proč do toho rýpat? Snad jen že “the innocent” = nevinní; možnás to pozměnil vědomě, ale pak to nesedí k doslovnosti zbytku.

 2. Léto přišlo a odešlo,
  nevinní ho nikdy nepřežijí…
  (proto) vzbuď mě, až skončí září.

  Stejně jako se stalo mému otci ?
  těch sedm let uběhlo dost rychle…
  vzbuď mě, až skončí září.

  Už zase přichází déšť
  padající z hvězd
  zmáčen svou bolestí…
  se znova stávám tím, kým jsme.

  A i když mi už paměť nebude sloužit,
  tak nikdy nezapomenu, na to co jsem ztratil…
  (proto) vzbuď mě, až skončí září.

  Léto přišlo a odešlo
  nevinní ho nikdy nepřežijí…
  vzbuď mě, až skončí září.

  Rozezvuč zase zvony,
  jak jsme to dělávali, když začínalo jaro…
  vzbuď mě, až skončí září.

  Už zase přichází déšť
  padající z hvězd
  zmáčen svou bolestí…
  se znova stávám tím, kým jsme.

  A i když mi už paměť nebude sloužit,
  tak nikdy nezapomenu, na to co jsem ztratil…
  vzbuď mě, až skončí září.

  Léto přišlo a odešlo,
  nevinní ho nikdy nepřežijí…
  vzbuď mě, až skončí září.

  Stejně jako mému otci ?
  těch dvacet let uběhlo tak rychle…
  vzbuď mě, až skončí září
  vzbuď mě, až skončí září
  vzbuď mě, až skončí září.

Comments are closed.