Weihnachtssong Vánoční song

Dnes si pustíme písničku od Aggro Berlin. Aggro znamená asi něco jako agresivní. Užijte si Vánoce a nezapomeňte uřezat spodní větve u stromečku, aby si Ježíšek nepoškrábal záda, až vám tam přijde nas… vy víte co.

Wart ihr auch alle schön agrro?
Už jste byli všichni aggro?
Aggro Ansage Nummer 3.
Aggro hlášení číslo 3.
Frohe Weihnachten,Yeah, Aggro Berlin
Veselé Vánoce, yeah, Aggro Berlin

Weihnachtszeit, Weihnachtszeit,
Vánoce, Vánoce
Sag allen Bescheid, dass Sido kommt und nen Sack bei hat
Řekni všem, že přichází Sido a má s sebou pytel
Und Geschenke verteilt, hey.
A rozděluje dárky, hey.
Weihnachtszeit, Weihnachtszeit,
Vánoce, Vánoce,
Geh und sag Bescheid, dass wenn Sido kommt und nen Sack bei hat, ist Weihnachtszeit
Jdi a řekni všem, že když přichází Sido a má s sebou pytel, jsou Vánoce

Guck mal mein Sack, guck mal was ich hab
Sleduj muj pytel, sleduj, co tu mám
Für jeden ein Geschenk mit Liebe verpackt.
Pro každého jeden dárek zabalený s láskou
Ihr habt das ganze Jahr gewartet
Čekali jste celý rok
Und jetzt habt ihr einen Harten,
A teď to bude náročný
Weil die Aggro Leute mit Ansage 3 am Start sind.
Protože lidi z Aggro jsou s oznámením číslo 3 na začátku.
Sido war auf Tour,
Sido byl na túře,
Die Hürden sind aus dem Weg,
Překážky z cesty,
Bushidos Album hat die Karten auf den Tisch gelegt.
Bushidovo album vyložilo karty na stůl.
Keiner der nicht abgeht, wenn Aggro Berlin draufsteht,
Každej, kdo neodejde, když o to Aggro Berlin stojí,
Sieht wohl ganz so aus, als wenn der Plan aufgeht.
Vypadá asi přesně tak, jako když vyjde plán.
Wer cool sein will, geht raus in den Wald,
Kdo chce bejt cool, jde ven do lesa,
Sucht nach so nem Kerl in Rot und macht ihn kalt.
Hledá takovýho chlápka v červenym a toho zabije.
Scheiss auf das was der bringt, so ein Taschenmesser.
Serte na to, co ten nese, jako kapesní nožík,
Aggro Produkte sind um Klassen besser.
Produkty Aggro jsou o třídy lepší.
Machs dir gemütlich, dicke Socken und Tee
Uveleb se, tlustý ponožky a čaj
Und denk dran du brauchst noch Flocken für Schnee.
A mysli na to, že ještě potřebuješ vločky na sníh
Egal was dir andere Rapper so zeigen,
Je fuk, co ti ostatní rappeři ukazujou,
Das Mittel zum Erfolg ist aggro bleiben.
Prostředek k úspěchu je zůstat aggro.

Weihnachtszeit, Weihnachtszeit,
Vánoce, Vánoce
Sag allen Bescheid, dass Sido kommt und nen Sack bei hat
Řekni všem, že přichází Sido a má s sebou pytel
Und Geschenke verteilt, hey.
A rozděluje dárky, hey.
Weihnachtszeit, Weihnachtszeit,
Vánoce, Vánoce,
Geh und sag Bescheid, dass wenn Sido kommt und nen Sack bei hat, ist Weihnachtszeit
Jdi a řekni všem, že když přichází Sido a má s sebou pytel, jsou Vánoce

Die Nase ist voll Schnee,
Nos je plnej sněhu,
Heute mag ich keinen,
Dneska nechci žádnej.
Heut lauf ich durch die Stadt nur so um Leute anzuschreien.
Dneska jenom poběžim městem a budu křičet na lidi
Ich setz die Maske auf,
Nasadim si masku,
Ich trink die Flasche aus.
Vypiju flašku.
Jetzt steig ich auf dein Dach und durch den Schornstein in dein Haus.
Teď vylezu na tvojí střechu a komínem do domu
Keiner ist mehr da,
Nikdo už tu neni,
Du bist im Urlaub und fährst Ski.
Jseš na dovolený a lyžuješ.
Ich lass mir Badewasser ein und guck laut MTV.
Napustim si vanu a pustim si nahlas MTV.
Ich fühl mich hier echt wohl,
Je mi tady fakt dobře,
Ich mach mich bei dir breit.
Roztáhnu se tu u tebe.
Hou, mein Freund ich wünsche dir ne frohe Weihnachtszeit.
Hou, můj příteli, přeju ti veselé Vánoce.

Weihnachtszeit, Weihnachtszeit,
Vánoce, Vánoce
Sag allen Bescheid, dass Sido kommt und nen Sack bei hat
Řekni všem, že přichází Sido a má s sebou pytel
Und Geschenke verteilt, hey.
A rozděluje dárky, hey.
Weihnachtszeit, Weihnachtszeit,
Vánoce, Vánoce,
Geh und sag Bescheid, dass wenn Sido kommt und nen Sack bei hat, ist Weihnachtszeit
Jdi a řekni všem, že když přichází Sido a má s sebou pytel, jsou Vánoce

Yeahh, wenn ihr alle schön aggro wart, dann kriegt ihr auch Geschenke.
Yeahh, jestli jste byli všichni pěkně aggro, tak taky dostanete dárky.
Peter bekommt neue Treter
Petr dostane nový škrpály
Frank kriegt seinen Job bei der Bank.
Franta dostane práci v bance
Der dicke Hagen kriegt nen verkleinerten Magen
Ten tlustej Hagen dostane zmenšenej žaludek
Und Erika bekommt ein Kind wie jedes Jahr.
A Erika dostane dítě jako každej rok
Und ich wünsch mir einen Beat von Beathomes
A já si přeju Beat od Beathomes
Yeah, an alle meine Agrro Leute:
Yeah, na všechny moje lidi z Aggro:
Frohe Weihnachten!
Veselé Vánoce!

PS: V překladu (i textu) jsou možná nějaké drobné chybičky. Rozumět rapperům, to chce kumšt ;)

3 thoughts on “Weihnachtssong Vánoční song”

  1. je to luxusni skupina a ty jejich texty nemaji chybu :mrgreen :mrgreen:

  2. Mte chybu v překladu – Und jetzt habt ihr einen Harten znamená A teď tu máte jednoho drsňáka.. Ale zrovna tenhle text se překládá dost obtížně.

Comments are closed.