Ale my jsme řekli NE!

Irsko — poslední výspa demokracie a svobody?

Každopádně poděkujme irskému Ježíšovi a pojďme slavit.

Nemůžu si pomoct, ale připomnělo mi to scénku z Pána prstenů:

One by one, the free lands of Middle Earth fell to the power of the Ring, but there were some who resisted.

A last alliance of men and elves marched against the armies of Mordor, and on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-Earth.

Dalo by se to převést jako:

Jedna za druhou padaly země Evropy pod nadvládu Socialismu, ale byly některé, které se vzepřely.

Poslední spojenectví mužů a elfů pochodovalo proti armádám Brusele a na svazích Hory osudu bojovali za svobodu Evropy.