In the Ghetto

Elvis Presley(slova a hudba Scott Davis, zpívá Elvis Presley)

As the snow flies
Když poletuje sníh
On a cold and gray chicago mornin
Jednoho studeného a šedivého chicagského rána
A poor little baby child is born
Nebohé malé děťátko je narozeno
In the ghetto
V ghettu
And his mama cries
A jeho maminka pláče
cause if there’s one thing that she don’t need
Protože jestli je něco, co nepotřebuje
It’s another hungry mouth to feed
Jsou to další hladová ústa k nakrmení
In the ghetto
V ghettu

People, don’t you understand
Lidi, copak nechápete
The child needs a helping hand
To dítě potřebuje pomocnou ruku
Or he’ll grow to be an angry young man some day
Nebo se z něj jednoho dne stane naštvaný mladík
Take a look at you and me,
Podívejte se na sebe a na mě
Are we too blind to see,
Jsme tak slepí, abychom viděli
Do we simply turn our heads
Otáčíme prostě hlavy
And look the other way
A hledíme opačným směrem

Well the world turns
Svět se otočí
And a hungry little boy with a runny nose
A hladový malý kluk s rýmou
Plays in the street as the cold wind blows
Si hraje na ulici, zatímco vane studený vítr
In the ghetto
V ghettu

And his hunger burns
A jeho hlad hoří
So he starts to roam the streets at night
Tak se v noci začíná potulovat v ulicích
And he learns how to steal
A naučí se krást
And he learns how to fight
A naučí se prát
In the ghetto
V ghettu

Then one night in desperation
Potom jedné noci v zoufalství
A young man breaks away
Se mladík odpoutá
He buys a gun, steals a car,
Koupí si zbraň, ukradne auto,
Tries to run, but he don’t get far
Zkouší ujet, ale nedostane se daleko
And his mama cries
A jeho maminka pláče

As a crowd gathers round an angry young man
Když se kolem mladíka shromáždí dav
Face down on the street with a gun in his hand
Tváří k zemi na ulici se zbraní v ruce
In the ghetto
V ghettu

As her young man dies,
Když její mladík zemře
On a cold and gray chicago mornin,
Jednoho studeného a šedivého chicagského rána
Another little baby child is born
Další malé děťátko je narozeno
In the ghetto
V ghettu