Maturita na Shit happens!

MaturitaTo, co za nějakých devět dní čeká několik borců z naší školy (mj. i mé bývalé spolužáky) podle mého není žádná zkouška vědomostí, ale naprostá fraška. Někdo se našprtá tuny papíru, odříká to a některým kantorům se u toho roztahují rodidla. Přimlouval bych se za to, aby maturita byla o předvedení skutečných znalostí. To se ovšem mnohem hůře zjišťuje a proto se toho od našich kantorů v dohledné době nedočkáme. Myslím, že součástí by měl být i nějaký všeobecný přehled. Níže uvedu seznam otázek, které bych považoval za esenciální a pokud by na ně někdo neznal odpověď, nepustil bych ho na vejšku.

Kdo vyvedl Židy z Egypta?
Jak se jmenuje měsíc Země?
Kolik m2 má 1 ha?
Kdy začala první/druhá světová válka?
Kdy skončila první/druhá světová válka a jaké to mělo důsledky?
Jak bys stručně definoval komunismus/konzervatismus/liberalismus/nacismus?
Z jakých zemí se skládá Velká Británie?
Jaký je rozdíl pravomocí mezi českým a americkým prezidentem?
Co se rozumí pod pojmem východní blok?
Jaký je rozdíl mezi tepnou a žílou?
Jaké národnosti byl autor evropské hymny?
Jak vypadá impresionistický obraz?
Co je grafem nepřímé úměrnosti?
Jak se spočítá průměrná rychlost?

V podobných otázkách by se dalo pokračovat. Jak vidíte, chtěl bych jen samé základní věci. Vsadil bych žabky, že většina maturantů neni schopna tyto otázky zodpovědět.