Not all tears are an evil

“Here at last, dear friends, on the shores of the Sea, comes the end of our fellowship in Middle-earth. Go in peace! I will not say: do not weep; for not all tears are an evil.”
~ Gandalf, at the Grey Havens

“Zde konečně, drazí přátelé, na březích Moře, přichází konec našeho společenstva ve Středozemi. Buďte v míru! Neřeknu ‘neplačte’, protože ne všechny slzy jsou ke škodě.”
~ Gandalf v Přístavech

Not all tears are an evil