Posts tagged moudro

Svoboda

“Svoboda znamená svobodně prohlásit, že dvě a dvě jsou čtyři. Jestliže toto je dáno, všechno ostatní z toho vyplyne. ”
~ George Orwell, 1984

1984

Předpovídání budoucnosti

“Předpovídat budoucnost, toť většinou zábava. Světlo lucerny, kterou třímáme v rukou, osvětluje jen pár dalších kroků; zbytek již tone ve tmě.”

~ Ferdinand Peroutka

Lucerna

Respect

Respect“I’m not concerned with your liking or disliking me… All I ask is that you respect me as a human being.”

“Nezabývám se tím, jestli mě máš rád nebo nemáš… Jediné, o co žádám, je, abys mne respektoval jako lidskou bytost.”
~ Jackie Robinson

Jak říká Ali G.: R-E-S-T-E-C-P! We must restecp each other!

This summer’s end

Láska“Love the heart that hurts you, but never hurt the heart that loves you.”
“Miluj srdce, které zranilo, ale nikdy nezraň srdce, které tě miluje.”

~ Vipin Sharma

Tohle léto se snad všechno spiklo.

Prázdniny

“No man needs a vacation so much as the person who has just had one.”
“Nikdo nepotřebuje prázdniny tolik jako ten, komu právě jedny skončily.”

~ Elbert Hubbard

Prázdniny

Užívejte prázdnin!

K narozeninám

“Když naše vzpomínky převáží nad našimi sny, zestárli jsme.”
“When our memories outweigh our dreams, we have grown old.”

~ Bill Clinton

Bill Clinton

Not all tears are an evil

“Here at last, dear friends, on the shores of the Sea, comes the end of our fellowship in Middle-earth. Go in peace! I will not say: do not weep; for not all tears are an evil.”
~ Gandalf, at the Grey Havens

“Zde konečně, drazí přátelé, na březích Moře, přichází konec našeho společenstva ve Středozemi. Buďte v míru! Neřeknu ‘neplačte’, protože ne všechny slzy jsou ke škodě.”
~ Gandalf v Přístavech

Not all tears are an evil

Volím ODS

Volba pro lidi, kteří vědí co dělat se svými životy. (more…)

Vědění

Wissen ist macht. Nichts wissen macht aber auch nichts.

Vědění

Pravda o kapitalismu

Je jasné, že kapitalismus funguje; problém je v tom, že jej ještě nikdo nikdy nevyzkoušel. Franklin Delano Roosevelt

Kapitalismus

Maturitní

Budoucnost patří těm, kdo věří v krásu svých snů. Eleanor Rooseveltová

Máme to za sebou

 

The Cat is back

The Cat is back… in the pits.

The Cat is back

Heslo Jaguaru před návratem do F1 znělo “The Cat is back”. Novináři k němu prozíravě dali přesný dodatek.

Gimliho pravda

Nevěrný jest, kdo říká sbohem, když se nad cestou zešeří. Gimli

Gimli

 

Novoroční

Vždy buď ve válce se svými neřestmi, v míru se svými sousedy a nechť tě každý nový rok pozná jako lepšího člověka. Benjamin Franklin

Ohňostroj

 

Koleda, koleda, Štěpáne

Na Štěpána bez Štěpánka!

Štěpánkův plot

 

Vánoční tipy na dárky

Svým nepřátelům odpuštění. Oponentům toleranci. Příteli srdce. Zákazníkovi službu. Všem dobročinnost. Každému dítěti dobrý příklad. Sobě respekt. Oren Arnold

Vánoce
Go to Top