Svoboda

“Svoboda znamená svobodně prohlásit, že dvě a dvě jsou čtyři. Jestliže toto je dáno, všechno ostatní z toho vyplyne. ” ~ George Orwell, 1984

Předpovídání budoucnosti

“Předpovídat budoucnost, toť většinou zábava. Světlo lucerny, kterou třímáme v rukou, osvětluje jen pár dalších kroků; zbytek již tone ve tmě.” ~ Ferdinand Peroutka

Respect

“I’m not concerned with your liking or disliking me… All I ask is that you respect me as a human being.” “Nezabývám se tím, jestli…

This summer’s end

“Love the heart that hurts you, but never hurt the heart that loves you.” “Miluj srdce, které zranilo, ale nikdy nezraň srdce, které tě miluje.”…

Prázdniny

“No man needs a vacation so much as the person who has just had one.” “Nikdo nepotřebuje prázdniny tolik jako ten, komu právě jedny skončily.”…

K narozeninám

“Když naše vzpomínky převáží nad našimi sny, zestárli jsme.” “When our memories outweigh our dreams, we have grown old.” ~ Bill Clinton