Valentine Special: Stadia rozpadu vztahu

(stages of relationship decay)
soc. psychol. rozlišuje čtyři stadia:
a) stadium intrapsychické — jeden z partnerů dojde k názoru, že jeho nespokojenost se vztahem je natolik velká, že jej nelze zachránit, a rozhodne se vztah ukončit
b) stadium dyadické — účastní se ho oba členové páru, jeden partner sdělí druhému své rozhodnutí vztah ukončit
c) stadium sociální — pár oznámí okolí, že jejich vztah končí nebo skončil
d) stadium úpravy hrobu — oba bývalí partneři se zotavují z rozchodu a vytvářejí si vlastní verzi toho, co se stalo

(opsáno z psychologického slovníku)

no dobře, uznávám, že je to trochu ironický :)

One thought on “Valentine Special: Stadia rozpadu vztahu”

Comments are closed.