Chasing Cars Nahánění aut

(zpívá a hraje Snow Patrol; na internetu jsem našel pár překladů, ale byly dost špatné, tak jsem se pokusil o svůj vlastní ;) )

Snow PatrolWe’ll do it all
Uděláme to všechno
Everything
Všechno
On our own
Sami

We don’t need
Nepotřebujeme
Anything
Nic
Or anyone
Ani nikoho

If I lay here
Když tady budu ležet
If I just lay here
Když tady prostě budu ležet
Would you lie with me and just forget the world?
Ležela bys se mnou a prostě zapomněla na svět?

I don’t quite know
Nevím úplně
How to say
Jak bych řekl
How I feel
Jak se cítím

Those three words
Ta dvě slova
Are said too much
Se říkají moc často
They’re not enough
Ale mně nestačí

If I lay here
Když tady budu ležet
If I just lay here
Když tady prostě budu ležet
Would you lie with me and just forget the world?
Ležela bys se mnou a prostě zapomněla na svět?

Forget what we’re told
Zapomeň na to, co nám říkají
Before we get too old
Než příliš zestárneme
Show me a garden that’s bursting into life
Ukaž mi park, který puká životem

Let’s waste time
Pojď marnit čas
Chasing cars
Naháněním aut
Around our heads
Kolem našich hlav

I need your grace
Potřebuju tvůj půvab
To remind me
Aby mi připomínal
To find my own
Že mám hledat svůj

If I lay here
Když tady budu ležet
If I just lay here
Když tady prostě budu ležet
Would you lie with me and just forget the world?
Ležela bys se mnou a prostě zapomněla na svět?

Forget what we’re told
Zapomeň na to, co nám říkají
Before we get too old
Než příliš zestárneme
Show me a garden that’s bursting into life
Ukaž mi park, který puká životem

All that I am
Všechno, co jsem
All that I ever was
Všechno, co jsem kdy byl
Is here in your perfect eyes, they’re all I can see
Je zde ve tvých dokonalých očích; jsou to jediné, co vidím

I don’t know where
Nevím kde
Confused about how as well
Jsem taky zmatený z toho jak
Just know that these things will never change for us at all
Jenom vím, že pro nás se tohle vůbec nikdy nezmění

If I lay here
Když tady budu ležet
If I just lay here
Když tady prostě budu ležet
Would you lie with me and just forget the world?
Ležela bys se mnou a prostě zapomněla na svět?

Přeloženo ve spolupráci s Ivy.