Co s tim barákem v Liberlandu?

Na Facebooku se rozhořela debata, jaký je vlastně právní stav domu v Liberlandu, a jestli je Vítek Jedlička agresor, nebo není.

Předpokládejme, že Vítek Jedlička právoplatně vyhlásil stát jménem Liberland a ostatními státy je uznán. Předpokládejme dále pro jednoduchost, že nemovité pozemky na území Liberlandu nikdo nevlastnil (nebo jím byl nelegitimní vlastník, kam až paměť sahá) a že jediným právoplatně vlastněným majetkem na liberlandském území je ten dům.

Co s tím? Může Vítek Jedlička vyhlásit svůj libertariánský stát na území, kde se nachází soukromý majetek, a neprovinit se tak libertarianismu?

Ano, může.

Nejdříve předpokládejme, že v tom domě někdo bydlí.

1) Vyhlášení státu jako takové nepáchá žádnou agresi na nikom.
2) Dokud nepřijde někdo a nezačne po nájemníkovi (nebo majiteli) vymáhat nějaký nelegitimní právo, také neexistuje žádná agrese.
3) Pokud přijde někdo a bude vymáhat legitimní liberlandské právo (např. bude požadovat, aby nájemník ztlumil hlasitou hudbu, která ruší sousedy), pak se také nejedná o agresi ve smyslu nepřípustné antilibertariánské agrese.
4) Vzhledem k tomu, že Vítek Jedlička tvrdí, že v Liberlandu budou dobrovolné daně a že do ústavy napsal americký čtvrtý dodatek, je prakticky vyloučeno, aby byl nájemník státem jakkoliv šikanován, pokud se bude zdržovat na svém pozemku. I v tak odporných státních zřízeních, jakými jsou moderní státy, jsou obyvatelé ve svých domovech podstatně méně obtěžováni státem než mimo své obydlí.
5) Pokud vás přesto ruší myšlenka na to, že někdo může přijít a prohlásit váš dům za svou jurisdikci, přestože vám nic nedělá, představte si to tak, že Liberland začíná hned na hranici pozemku majitele domu. V celém Liberlandu je tak jeden malý “neliberlandský” ostrůvek, ze kterého musíte vstoupit do Liberlandu, ať se chcete kamkoliv pohnout. (Samozřejmě za předpokladu, že majiteli domu nepatří i cesta do Chorvatska, což tak nevypadá.) => Tak je ale přece koncipováno libertariánské právo! Na vlastním si člověk vládne sám, jak chce, ale na obecním (veřejném) platí pravidla, na kterých se komunita shodla ? např. formou liberlandských zákonů.

No vidíte, odvodili jsme tu libertariánské právo a ani to nebolelo. Jiná situace samozřejmě nastane, pokud do toho domu přijde nějaký Bursík se SWAT týmem kontrolovat, jestli má správná zelená kamna. To je nepřípustná agrese. Avšak to je nepřípustná agrese nejenom podle libertariánů. Myslím ale, že Vítek Jedlička se k ničemu takovému nechystá.

A teď trochu těžší varianta: V domě nikdo není, nikdo neví, komu dům patřil, kde se vlastník nachází, a vypadá to, že vlastník se o něj už ucházet nebude.

V takovém případě je legitimní, aby si dům někdo v dobré víře přivlastnil. A pak záleží na tom, zda se legitimní vlastník ozve a dům si začne nárokovat. Pokud se neozve, tak je všechno v pořádku, protože kde není žalobce, není ani soudce.

Pokud se ozve, tak záleží na tom, kdy se ozve. Pokud se ozve po 200 letech nějaký pra-pra-pravnuk, tak má smůlu, noví vlastníci dům dávno vydrželi, 200 let zvelebovali (nejspíš dnes vypadá úplně jinak, např. je tam místo roubenky mrakodrap) a ani je nenapadlo, že by se ještě někdy někdo mohl domáhat tohoto majetku.

Pokud se legitimní vlastník ozve zítra, tak má nový squatter smůlu, musí si sbalit saky paky a vysmahnout. Nadto ještě samozřejmě zaplatit škody, které způsobil. Nedržel totiž dům v dobré víře dost dlouho.

A co když doba, po které se vlastník ozve, leží někde mezi tím? No tak to záleží na tom, jak dlouhá ta doba je. To už je záležitost pro zákonodárce nebo raději soudce. V ČR je to u nemovitých věcí 10 let, v USA se tato doba velmi různí a nelze ji od stolu moc dobře určit. Každý ví, že to nemůže být ani jeden den ani 200 let, ale kolik let to tedy má být, to není tak jednoduché. Stejně tak by na soudu bylo, jak by to bylo s úhradou škod původnímu vlastníkovi. Logika říká, že úhrada by měla být tím větší, čím kratší doba uplynula v držení nového vlastníka.

Takže nemějte starosti libertariáni. Osud Liberlandu nezáleží na opuštěném domě! S tímto problémem se libertariánské právo umí bez problémů vyrovnat.

3 thoughts on “Co s tim barákem v Liberlandu?”

  1. Tak Liberland bude mít hlavně vlastní zákoník, a tam bude určitě výslovně napsáno, že ten barák, sakra, od nynějška už nepatří nikomu. :D

Comments are closed.