Manifest boje proti antidopingu

My, kterým záleží na férovém sportu, dáváme si tento manifest boje proti antidopingu. Za situace, kdy jsou orgány státní správy kriminalizováni sportovci téměř na úroveň hrdlořezů a kdy jsou tito následně v médiích vláčeni jako ti nejšpinavější z lidského pokolení, nemůžeme nadále mlčky přihlížet.

Vědomi si faktu, že dosavadní způsob boje s dopingem má za sebou mnoho zmařených životů, konstatujeme,

že se sport musí zbavit dopingu

že se stejně tak musí zbavit falešných moralizátorů na funkcionářských pozicích

že nesouhlasíme s tím, když jsou sportovci trestáni za prohřešky fyziologické povahy, tím méně jedná-li se o přísnou arbitrární mez a existují pouze varianty vinen/nevinen

že jsme proti tomu, aby byli trestáni sportovci za užití látky, která buď jejich výkon v daném sportu nemůže ovlivnit nebo jej může pouze poškodit

že by se některá média měla zamyslet nad svým přístupem, zejména pak nad tím, co je presumpce neviny

že stejně tak by se nad sebou měli zamyslet fanoušci i někteří sportovci

že kategoricky nesouhlasíme s tím, aby do sportovních záležitostí jakýmkoliv způsobem zasahoval stát

že budeme vždy na straně rozumu a presumpce neviny a že se ani po prokázání viny nebudeme ke sportovcům otáčet zády, protože víme, že každý může udělat chybu a že se z ní právě tak může poučit

že budeme dělat vše pro to, abychom pokud budeme působit v takové pozici v médiích, dali sportovcům i nezávislým odborníkům (hlavně lékařům) dostatek prostoru
 
 
V Sokolově dne 28. června 2006.

Martin Pánek